Samorządy Tarnobrzega i Grębowa chcą, aby na terenach po Siarkopolu pojawili się inwestorzy, ale nie każda działalność przemysłowa będzie tu zaakceptowana.

Radni ograniczyli działalność przemysłową na terenach po kopalni Siarki Machów. Tylko działalność turystyczną i rolniczą może prowadzić inwestor, który zainteresuje się zrekultywowanymi terenami po Kopalni Siarki Machów na terenie gminy Grębów. Radni gminni zmienili plan zagospodarowania przestrzennego, który zabezpieczy mieszkańców terenów sąsiadujących z byłą kopalnią przed uciążliwym przemysłem.

Z chwilą komunalizacji przez gminę Tarnobrzeg spółki Kopalnia Siarki Machów, w ub.r., władze gminy Grębów, nie kryły obaw co do przyszłości 200 ha gruntów po kopalni.

Gmina nie mając bezpośredniego wpływu na tereny, może decydować o ich przyszłości pośrednio. Dlatego na ostatniej sesji radni gminy Grębów przyjęli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Jeziórko wraz z Teren Górniczym Jeziórko V”.

– Nie powstanie tam farma słoneczna czy wiatrowa, schronisko dla psów, chlewnia, ani inna działalność zakłócająca spokój mieszkańców. W części południowej obszaru, gdzie znajdują się zbiorniki Kopalni Machów SA, zgodnie z planem będzie można prowadzić działalność turystyczną i działania proekologiczne – tłumaczył Kazimierz Skóra, wójt Grębowa.
 

– Chodzi o to, by z domami nie sąsiadowały uciążliwe instalacje – dodał wójt. - Aby mieszkańcy byli chronieni przed działalnością przemysłową. Stąd od strony miejscowości Klonowe, Wydrza, Mętne po Grębów będą strefy o charakterze ekologicznym, tworzące pas ochronny.
 

Zgodnie z planem zagospodarowania na zrekultywowanym terenie, będzie można prowadzić wyłącznie działalność, jaką uwzględnia nowy plan „Jeziórko V”.
Pod inwestycje przemysłowe, wyznaczono tereny wzdłuż drogi Tarnobrzeg–Stalowa Wola. Radni dopuszczają tam prowadzenie działalności usługowej, produkcyjnej i przemysłowej. Tereny są uzbrojone w gaz, wodę i prąd. Strefę przemysłową wyznaczyła na swoich gruntach także gmina. Od kilku miesięcy władze Grębowa prowadzą starania, by na kilku działkach powstała farma solarów słonecznych.