Giełdowa spółka chemiczna PCC Rokita, największy w Europie Środkowo-Wschodniej producent polioli, opublikowała wyniki za I półrocze 2015 r.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2015 r. PCC Rokita osiągnęła 500,9 mln zł przychodów skonsolidowanych (o 5,7% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Skonsolidowany zysk ze sprzedaży wyniósł 92,0 mln zł, EBITDA 52,9 mln zł, a zysk netto 19,2 mln zł. Grupa osiągnęła w I półroczu 2014 marżę na sprzedaży na poziomie 18,4% (o 1,4 p. p. wyższą niż w I półroczu 2014 r.) W strukturze przychodów Spółki około 53% procentowy  udział w przychodach stanowiła sprzedaż polioli.  

Na rezultaty całego półrocza miał wpływ proces przełączania produkcji chloru na nową instalację elektrolizy membranowej, wykorzystywaną do produkcji chloru i ługu sodowego, jednych z podstawowych produktów Spółki.

Niższe wyniki za I półrocze w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku spowodował głównie postój związany ze zmianą technologii produkcji chloru na technologię membranową. Postój wpłynął w szczególności na wyniki I kwartału. W II kwartale wpływ przełączania systemów był już mniej znaczący.  Produkcja i sprzedaż na niższym poziomie była również wynikiem  procesu dochodzenie do oczekiwanych parametrów instalacji.


- Sfinalizowaliśmy właśnie kluczową dla Spółki inwestycję zmiany technologii produkcji chloru-  mówi Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita. Przerwa w produkcji chloru podczas przełączania systemów  spowodowała zarówno niższą produkcję i sprzedaż chloru, ale także produktów chloropochodnych, alkaliów oraz polioli. Obecnie etapami osiągamy planowane moce produkcyjne instalacji –  dodaje Wiesław Klimkowski.  

Zgodnie z naszymi zapowiedziami, proces przełączania elektrolizy na membranową miał bezpośrednie przełożenie na niższe wyniki finansowe I półrocza br. - mówi Rafał Zdon,  Wiceprezes Zarządu PCC Rokita. Równocześnie w I półroczu osiągnęliśmy już pierwsze oszczędności z tytułu mniejszego zużycia energii elektrycznej, co jest jednym z głównych efektów zmiany technologii produkcji chloru  - stwierdza.

W I półroczu br. Grupa zakończyła także inwestycje rozbudowy zdolności tlenku propylenu do ponad 45 tys. ton rocznie. Był to niezbędny etap w realizacji kolejnych inwestycji celem zwiększenia mocy produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych.

Na początku roku 2015 w skład Grupy weszła nowo utworzona  spółka IRPC-PCC Co. Ltd z siedzibą w Bangkoku (spółka JV z udziałami należącymi po połowie do PCC Rokita i do tajskiego koncernu IRPC), której zadaniem jest rozwój sprzedaży polioli oraz systemów poliuretanowych na terenach Azji Południowo-Wschodniej, Chin i Indii.

Mimo ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych przez PCC Rokita, blisko cały zysk netto Spółki za  2014 r. został wypłacony akcjonariuszom.

 

O spółce
PCC Rokita to jedna z wiodących firm chemicznych w Polsce. Zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi, które wykorzystywane są we wszystkich gałęziach gospodarki – m.in. meblarskiej, budowlanej, chemicznej i energetycznej. PCC Rokita zajmuje wiodącą pozycję na środkowoeuropejskim rynku polioli i alkaliów oraz jest znaczącym dostawcą związków fosforopochodnych i naftalenopochodnych. W ofercie produktowej spółki znajduje się ponad 250 wyrobów, w tym:
·        poliole wykorzystywane w produkcji pianek elastycznych oraz tworzyw poliuretanowych;
·        alkalia, chlor, produkty chloropochodne wykorzystywane w branżach tworzyw sztucznych, chemicznej, papierniczej i spożywczej;
·        produkty fosforopochodne i naftalenopochodne wykorzystywane w branży chemicznej, budowlanej, farmaceutycznej, samochodowej i górniczej.
Spółka prowadzi działalność w ramach strategicznych jednostek organizacyjnych Business Units, w tym w trzech kompleksach produkcyjno-handlowych. W skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita wchodzą 24 spółki. PCC Rokita od 2011 r.  jest emitentem obligacji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie  a od czerwca 2014 r. jest również spółką notowaną  na Giełdzie Papierów Wartościowych, w związku z przeprowadzoną pierwszą publiczną ofertą akcji. Strategicznym akcjonariuszem PCC Rokita jest spółka PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu, która posiada 84% udziału w kapitale. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka. 70 spółek wchodzących w skład Grupy PCC zatrudnia obecnie prawie 3 tys. pracowników w 17 krajach.

 

 

Źródło: Materiały Prasowe