Szczawno-Zdrój, Wałbrzych, Jelenia Góra, Głogów i Wrocław - w tych miastach obiekty kultury zyskają unijne dofinansowanie.

W najbliższych latach czeka nas szereg dużych inwestycji infrastrukturalnych w sferze kultury. Z piętnastu zaproponowanych przez Samorząd Województwa inwestycji, strona rządowa przyjęła sześć do realizacji. W sumie na Dolny Śląsk może trafić ponad 62 mln złotych. Ostateczna kwota inwestycji będzie jeszcze wyższa, gdyż każda z gmin musiała zapewnić także tzn. wkład własny.

Hala Spacerowa i Muszla Koncertowa w Szczawnie-Zdroju, Zamek Książ w Wałbrzychu, Palmiarnia w Wałbrzychu, zespół pałacowo-parkowy w Jeleniej Górze, Opera Wrocławska oraz odbudowa budynku Teatru im.

Andreasa Gryphiusa w Głogowie zyskały uznanie ekspertów i znalazły się na liście 89 przedsięwzięć z całej Polski, których modernizacja, rozbudowa bądź odbudowa zostanie wsparta ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ).

Aby 62 milionów złotych dotacji trafiło na Dolny Śląsk, potrzebna jest jeszcze akceptacja Ministerstwo Rozwoju. To wydaje się być jednak tylko formalnością. Niestety, na krótkiej liście inwestycji nie znalazł się projekt przebudowy widowni sceny głównej Teatru Polskiego we Wrocławiu wraz z remontem dachu. Poprzednia dyrekcja Teatru Polskiego nie złożyła stosownego wniosku. Jedyna szansa na realizację zaplanowanych prac to wykorzystanie środków własnych.

Nazwa projektu, wnioskowana kwota do POIŚ, termin realizacji:

1. Renowacja Hali Spacerowej i Muszli Koncertowej w Szczawnie-Zdroju, 6.219.512, koniec 2018

2. Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze, 9.900.000,kwiecień 2019

3. Restauracja obiektów zabytkowej palmiarni w Wałbrzychu - etap II, 14.383.765,45,koniec 2018

4. Renowacja zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego w Jeleniej Górze i jego adaptacja na Centrum Kultury, 8.153.221,02; koniec 2019

5. Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia, 10.711.382; koniec 2019

6. Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie, 12.980.414,62; 3 kwartał 2018