Na początku roku pracownicy sieci Auchan otrzymali do wypełnienia deklarację dotyczącą pobierania świadczenia 500 plus i na ile dzieci. Jeśli ktoś się przyzna do uzyskiwanego świadczenia, otrzyma mniejszy zasiłek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Sieć chce wliczać do dochodu świadczenie rodzinne.

W Auchan pracownicy mają wypełniać zaświadczenia, czy otrzymują świadczenia w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Jak podaje dziennik.pl, działająca w sieci handlowej Solidarność uważa, że forma zbierania informacji jest niezgodna z prawem.
W zasadzie deklaracja jest dobrowolna, więc pracownik może odmówić jej wypełnienia. "DGP" otrzymał jednak sygnały, że kierownicy sklepów grożą zwolnieniem z pracy osobom, które odmówiłyby przekazania pisma.

WYWIAD | ELŻBIETA RAFALSKA: 500 PLUS TO NIE POMOC SOCJALNA, A WSPARCIE W WYCHOWANIU DZIECI

Pracownicy Auchaun twierdzą, iż sieć nie konsultowała z nimi zasad naliczania zapomogi. Obawiają się, że ma służyć nie tylko różnicowaniu wypłat z ZFŚS, ale może posłużyć do różnicowania pensji w przyszłości przez pracodawcę.

Czytaj też:
Coraz więcej osób decyduje się na ogłoszenie bankructwa. Poznaj szczegóły tzw. upadłości konsumenckiej w 2016 roku

Poniżej odpowiedź Auchan uzyskana przez naszą bydgoską dziennikarkę:
"Nie pytamy, ani nie żądamy od pracowników takich deklaracji. Ci pracownicy, którzy chcą otrzymać świadczenia z Funduszu Świadczeń Socjalnych składają deklaracje o dochodach w przeliczeniu na członka rodziny - co jest zgodne z Regulaminem oraz ustawą. TO JEST DOBROWOLNA DEKLARACJA, która ma na celu pokazanie średniego dochodu, po to, aby Komisja Socjalna mogła sprawiedliwie przyznawać środki z Funduszu."