Umiejętne zarządzanie dochodami i wydatkami rodziny może nie tylko przysporzyć dodatkowych korzyści finansowych, ale jest ważne także dla dobrych relacji między jej członkami. Sztuka polega na tym, by znaleźć harmonię między przychodami a potrzebami finansowymi całej rodziny i poszczególnych osób. Jak pokazują badania, polskie rodziny w tym względzie preferują model polegający na tym, że domowym budżetem zarządza jedna osoba: ona gromadzi dochody wszystkich członków, podpisuje umowy, np.

z dostawcami mediów, operatorami telefonów komórkowych czy instytucjami udzielającymi kredytów i pożyczek, a potem odpowiada za regulowanie opłat.

W zarządzaniu domowym bud­żetem coraz bardziej użyteczne są produkty bankowe, w tym przede wszystkim internetowe konto osobiste. Wyposażone jest ono w wiele funkcji ułatwiających regulowanie opłat, i to w zależności od ich charakteru. Użytkownik może np.

sam ustalić wysokość i termin stałych obciążeń (zlecenia stałe), a wówczas – aż do odwołania lub zmiany dyspozycji – o wykonywanie przelewów zadba system bankowy. Natomiast w przypadku zobowiązań niepowtarzających się w tym samym terminie czy regulowanych systematycznie, ale o zmiennej wysokości, można skorzystać z funkcji polecenia zapłaty czy choćby umieścić dane kontrahenta na liście zdefiniowanych odbiorców. Funkcjonalności takich jest coraz więcej, łącznie z SMS--owymi alertami, które przypominają o terminie płatności albo monitują, gdy o którejś zapomnieliśmy. To samo dotyczy zresztą nadwyżek finansowych czy wydatków „strategicznych”, na które trzeba wcześniej gromadzić środki przez dłuższy czas – można do tego wykorzystywać np. subkonta czy lokaty terminowe.

Każdy inaczej

Model zarządzania domowym budżetem oparty na jednej osobie z jednym rachunkiem bankowym wymaga wcześniejszego zaplanowania rozwiązań, które pozwolą płynnie wejść w rolę rodzinnego ministra finansów w przypadku jego dłuższej choroby czy wyjazdu. Najpopularniejszymi na to sposobami jest współwłasność rachunku albo ustanowienie pełnomocnictwa.

Współwłasność rachunku jest rozwiązaniem strategicznym. Jego przewaga nad pełnomocnic­twem objawia się w przypadku śmierci. Współwłaściciel dalej dysponuje rachunkiem w pełnym zakresie. Natomiast w przypadku pełnomocnictwa, i to nawet w najszerszym zakresie, za życia właściciela pełnomocnik może korzystać z funkcjonalności rachunku na prawach równych z właścicielem, ale wszystko się kończy w dniu śmierci właściciela. Pełnomocnictwo wygasa, środki na koncie do czasu zakończenia postępowania spadkowego mogą zaś posłużyć jedynie do uregulowania rachunków za pogrzeb – obecnie górny limit tych wydatków wynosi ok. 4 tys. zł.

Optymalnym rozwiązaniem jest jednoczesne wykorzystanie obu tych rozwiązań. Współwłasność rachunku z jednym członkiem rodziny – małżonkiem, a w rodzinach wielopokoleniowych np. z rodzicem czy dorosłym dzieckiem, oraz pełnomocnictwa dla innych uczestników domowego budżetu. Właściciel rachunku może bowiem dowolnie kształtować zakres pełnomoc­nictwa: od pełnego, dającego prawo do wykonywania wszelkich operacji na równych prawach z właścicielem, po np. uprawniające do jednorazowej czynności.

Dostęp i przywileje

Alternatywą, zwłaszcza dla takich niepełnych pełnomocnictw, są dodatkowe karty do rachunku wydawane na zlecenie właściciela rachunku wskazanym osobom. Służą one do pobierania gotówki, regulowania płatności – w tym internetowych, a właściciel może dowolnie ustalać terminy i limity takich operacji. Jest to wygodne rozwiązanie w przypadku dzieci – pełni funkcję kieszonkowego – czy seniorów, ułatwiając im regulowanie wydatków osobistych. Dla tych dwóch grup domowników banki mają specjalne produkty bankowe: dedykowane im karty oraz konta bankowe (dla dzieci powyżej 13. roku życia). Senior lub nastolatek może założyć własne konto bankowe, które osoba dysponująca domowym budżetem może zasilać w dowolny sposób przelewami. Dedykowane tym dwóm grupom konta i karty dają dodatkowe korzyści, np. dzieci uczą się posługiwania pieniędzmi, a seniorom gwarantują one dodatkowe usługi bankowego assistance: domowego i medycznego.

Usługi assistance, związane z kartami czy np. kredytem hipotecznym, mogą zresztą odgrywać ważną rolę w zarządzaniu domowym budżetem, o czym nie zawsze pamiętamy. Poza wymienionymi już pakietami możemy z assistance korzystać przy zakupach czy w podróży.

Tomasz Nowak

 

Pamiętaj!

- W każdej chwili możesz ustanowić współwłasność konta osobistego albo pełnomocnictwo.

- Dostęp do konta, z którego obsługujesz domowy bud­żet, można zapewnić domownikom także poprzez wydanie im dodatkowych kart do tego rachunku.

- Dla dzieci i seniorów są specjalne produkty bankowe: karty i konta osobiste, które dają im dodatkowe korzyści.

- Sprawdź, jakie przysługują ci usługi bankowego assistance, i korzystaj z nich!

 

KONKURS BANKOMANII

Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz więcej informacji o bezpiecznej bankowości znajdziesz na portalu edukacyjnym: www.bankomania.pkobp.pl

Masz pytania? Napisz na adres:
ekspert@pkobp.pl

 

Fot: Tomasz Hołod

llBezpieczne i rozsądne zarządzanie domowym budżetem

Rozmowa z Małgorzatą Sagan, kierownikiem zespołu w Oddziale 1. PKO Banku Polskiego w Ząbkowicach Śląskich

Jakie finansowe grzechy klientów są najczęstsze?

Często nie umiemy ze sobą roz­mawiać o pieniądzach. Osoby, które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, powinny zdecydować, czy chcą prowadzić wspólny budżet, czy też zachować samodzielność, gdzie każdy z partnerów ma własny rachunek bankowy. Bardzo istotne jest uzgodnienie ról w wydawaniu pieniędzy. Złą praktyką jest ukrywanie problemów finansowych przed partnerem. Jeżeli prowadzimy wspólny bud­żet domowy, to możemy zdecydować się na otwarcie wspólnego konta bankowego. Wiąże się to jednak z solidarną odpowiedzialnością za podjęte zobowiązania, np. za kredyt odnawialny w rachunku.

Jak zabezpieczyć rodzinie dostęp do środków na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, np. choroby?

Warto rozważyć udzielenie pełnomocnictwa do rachunku. O jego zakresie zawsze decyduje posiadacz rachunku i może je odwołać w każdym dowolnym momencie. Pełnomocnik dysponuje rachunkiem w ramach umocowania i przydatne jest to w trudnych sytuacjach życiowych, np. w czasie choroby posiadacza. Należy jednak pamiętać, że takie pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci posiadacza. Warto więc dokładnie poinformować swojego doradcę, w jakim celu udzielamy pełnomocnictwa do rachunku. Jeżeli zależy nam na upoważnieniu na wypadek śmierci, należy złożyć w oddziale banku dyspozycję zapisu na wypadek śmierci. Wskazujemy w zapisie osobę, która będzie mogła wypłacić zgromadzone środki na rachunku po śmierci jego posiadacza. W przeciwnym wypadku konieczne będzie przeprowadzenie postępowania spadkowego, za wyjątkiem wypłaty na pokrycie kosztów pogrzebu. Kolejnym zabezpieczeniem w nieprzewidzianych sytuacjach jest wydanie karty do bankomatu wskazanej osobie. Będzie ona mogła wypłacać pieniądze z konta, jednak to jego właściciel decyduje o parametrach tejże karty, np. limit dziennych wypłat. Możemy także umożliwić pełnomocnikowi dostęp do naszego konta iPKO w serwisie elektronicznym.

Czym jest bancassistance?

To produkty bankowe ze wsparciem, takie jak: karta kredytowa, pożyczka hipoteczna lub wybrane konto. Klientom korzystającym z takich produktów bank oferuje dodatkowe usługi. Ułatwiają one życie i przynoszą finansowe korzyści w zakresie pomocy prawnej, medycznej i domowej. Klienci mogą wykupić dodatkowe ubezpieczenie z pakietem usług medycznych, które obejmują pokrycie kosztów hospitalizacji, wizyty domowej lekarza lub pielęgniarki, dowozu leków czy sprzętu medycznego. Pakiet domowy jest przydatny w razie nagłych awarii domowych. Pokrywa on koszty wezwania ślusarza, hydraulika, dekarza etc.

Jakie są dodatkowe usługi banku dla seniorów?

Seniorzy mogą wybrać w naszym banku Konto Pogodne. Daje ono wiele dodatkowych przywilejów osobom starszym. Konto zawiera m.in. wspomniany już pakiet bancassistance. Seniorzy korzystają z telefonów komórkowych i mają dostęp do aplikacji IKO. Konto Pogodne umożliwia dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych.

Czy osoby niepełnoletnie mogą również korzystać z usług bankowych?

Nasz bank umożliwia oszczędzanie w ramach Szkolnych Kas Oszczędnościowych. Rodzice mogą także założyć swoim dzieciom Konto Junior. Ciekawą i praktyczną opcją jest wydanie karty przedpłaconej z określonym limitem. Dzięki niej każde dziecko będzie mogło pobrać pieniądze z ban­ko­matu lub zapłacić taką kartą w sklepie. Posiadaczem karty jest jednak osoba dorosła i to ona decyduje o wysokości wydatków. Nasze bankomaty są bardzo przyjazne dzieciom. Urządzenie automatycznie rozpoznaje rodzaj karty i wyświetla ekran przyjazny dzieciom. Dzieci mogą także korzystać z aplikacji IKO w swoim telefonie – pod kontrolą rodziców.

Rozmawiał Marcin Hadajek