Osoby z niepełnosprawnością nie muszą rezygnować ze swoich planów i marzeń. Pomoc asystenta umożliwi im pełne uczestnictwo w życiu zawodowym oraz społecznym. Właśnie trwa ogłoszony przez urząd marszałkowski konkurs na dofinansowanie projektów związanych z asystenturą. Do podziału jest ćwierć miliona złotych.

Realizowanie swoich pasji i rozwój zawodowy to często ogromny problem dla osób niepełnosprawnych. Mimo okazywanej determinacji barierą pozostaje brak samodzielności spowodowany ograniczeniami fizycznymi, intelektualnymi, dysfunkcją wzroku lub słuchu. W takich przypadkach z pomocą przychodzą asystenci osób niepełnosprawnych.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego od kilku lat wspiera rozwój usług asystenckich.

W latach 2012-2014 urząd marszałkowski był liderem projektu „Sprawni w pracy” współfinansowanego ze środków unijnych. Do realizacji tego przedsięwzięcia zaproszono dolnośląskie organizacje pozarządowe: Fundacje „Promyk Słońca”, „Eudajmonia”, Forum Aktywności Lokalnej oraz Polski Związek Głuchych. Budżet całego zadania opiewał na 2,6 mln zł.

– W ramach tego projektu przeszkolono 31 asystentów, którzy przez prawie 3 lata wspierali w codziennym życiu 60 osób z różną niepełnosprawnością. Uzyskane efekty skłoniły zarząd województwa do uruchomienia w tym roku dotacji na asystenturę z własnego budżetu – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. – Od dłuższego czasu współpracujemy z sektorem pozarządowym i wspólnie wypracowaliśmy model finansowania takich usług ze środków unijnych. Nasze pomysły pozytywnie oceniło Ministerstwo Rozwoju i jest szansa, że wypracowane na Dolnym Śląsku rozwiązania będą wprowadzone w całym kraju – dodaje marszałek.W budżecie województwa na szkolenie asystentów przeznaczono 250 tys. zł. Na początku tego roku urząd marszałkowski ogłosił konkurs na udostępnienie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych. Obecnie trwają prace nad jego rozstrzygnięciem. Listę zwycięskich projektów poznamy najprawdopodobniej 22 lutego.

 

– Kwestia asystentury jest dziś jedną z najważniejszych potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych. Dzięki wsparciu asystentów zarówno osoby niepełnosprawne, jak i członkowie ich rodzin będą mogli wrócić na rynek pracy – mówi Paweł Parus, pełnomocnik marszałka ds. osób niepełnosprawnych.