Jeden procent krok po kroku.

1. Sprawdź, czy możesz przekazać 1 procent podatku:

1 proc. podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:
* podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
* podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
* podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
* 1 procent mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

2. Wybierz organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1 proc.
Wykaz wszystkich organizacji, (także spoza woj. lubuskiego) którym można przekazać 1 proc. przy rozliczeniach za 2009 r. dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2268
Wykaz organizacji uprawnionych do zbierania 1 proc. można znaleźć także w internetowej bazie organizacji pożytku publicznego w portalu ngo.pl

3. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1 proc.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać, nie może ona jednak przekraczać 1 proc. podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Na jednym formularzu PIT podatnik można przekazać odpis 1 procenta tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak rozliczasz się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich możesz wskazać inną organizację pożytku publicznego.

W składanym zeznaniu podatkowym możesz podać dodatkowe informacje, które w twojej ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1 procenta przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308 - 310 – PIT-36, poz. 108 – 110 – PIT-36L, poz. 127 – 129 – PIT-37, poz.58 – 60 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

4. Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek
Wniosek o przekazanie 1 proc. wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy zapłacisz w pełnej wysokości należny podatek.
Pieniądze - 1 proc. podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
1 proc. można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych. Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

red. GL (skrót AZ)