Przyczyny zadłużenia, a także powody niespłacania zaległych zobowiązań finansowych są bardzo różne. „Portret zadłużonych Polaków” przygotowany na zlecenie Grupy KRUK wyodrębnia 5 typów osób zadłużonych. Są to: Zapominalscy, Zadłużeni dla Innych, Beztroscy, Zagubieni i Unikający.

Najliczniejszą grupę stanowią zapominalscy (27 proc.), którzy zapomnieli uregulować płatności na czas. Co czwarty badany należy do grupy Zadłużonych dla Innych. Najczęściej zaciągają oni zobowiązania finansowe, gdy cel związany jest z domem lub rodziną. Prawie co piątą osobę zadłużoną można określić jako lubiącą wydawać pieniądze zarówno na własne potrzeby, jak i dla innych. Należą oni do grupy Beztroskich. Osoby z tej grupy, mimo dość wysokich dochodów, stosunkowo niewiele oszczędzają. W najgorszej sytuacji materialnej są Zagubieni. Jest to najstarsza grupa osób o najniższym poziomie wykształcenia. Żyją z dnia na dzień, nie gromadzą oszczędności, ponieważ wszystko wydają na bieżące potrzeby. Najmniej liczną grupą są Unikający, którą stanowi 12 proc. osób zadłużonych. W odróżnieniu od Zagubionych jest to najmłodsza grupa, która chętnie wydaje pieniądze. Osoby z tej grupy najczęściej mają opóźnienia w spłacie kredytu hipotecznego, a także rachunków.