54,7 mld złotych wyniesie deficyt budżetowy w 2015 roku- poinformował minister finansów Paweł Szałamacha, przedstawiając założenia do projektu budżetu na 2016 rok. PKB ma wzrosnąć o 3,8 proc., a inflacja ma wynieść 1,7 proc. Po pierwsze ten dokument reprezentuje nasz sztandarowy projekt jakim jest wsparcie programu prorodzinnego, czyli 500 zł na dziecko, a zarazem jest stabilny pod względem finansów publicznych, ponieważ deficyt budżetowy założony w projekcie nie przekracza 2,8 proc. - powiedział Paweł Szałamacha.

Jak podkreślił Szałamacha, wskaźniki makroekonomicnze pozostały praktycznie bez zmian w stosunku do projektu budżetu na 2016 rok przesłanego do Sejmu przez rząd Ewy Kopacz. Projekt poprzedniego rządu zakładał, że deficyt miał być nie większy niż 54,6 mld zł, deficyt sektora finansów publicznych miał wynieść 2,8 proc. PKB, PKB miało wzrosnąć o 3,8 proc., a średnioroczna inflacja wynieść 1,7 proc.

- Program 500+ plus ma dwa wymiary.

Po pierwsze cieszy demografów i osoby, które zajmują się polityką ludnościową kraju, ponieważ ma szanse zatrzymać emigrację oraz skłonić obywateli do posiadania większej ilości dzieci – taki jest nasz cel. Ten bodziec ekonomiczny ma im pomóc zredukować stres, czy poczucia niepewności, które się wiążą z posiadaniem większej rodziny. Z drugiej strony cieszy ekonomistów. Pomimo, że jest dużym wysiłkiem finansów publicznych, to jest także bardzo silnym impulsem po popytowym. Program urealnia prognozę wzrostu PKB- mówił minister finansów. Jego zdaniem te 3,8 proc. w świetle tych wydatków jest bardzo realny. Minister podkreślał, że ta prognoza może zostać nawet przekroczona – PKB może wzrastać w szybszym tempie. Szałamacha przypomniał, ze w latach 2006- 2007, kiedy rządził PiS dynamika PKB znacznie przekraczała 5, a w drugim roku 6 proc. - to były bardzo dobre lata dla naszego kraju. Naszym celem jest powrót do tych lat – dodał minister. Te 3,8 proc. to dobry start, ale mamy nadzieję na więcej w następnych latach. Budżet na 2016 jest bezpieczny, trzyma deficyt w ryzach, a zarazem realizuje priorytetowy program rządu wsparcia rodzin.

Jeżeli założenia do projektu budżetu na 2016 rok zostaną we wtorek zaakceptowany przez Radę Ministrów, trafi do Sejmu jako autopoprawka rządu do projektu budżetu złożonego przez rząd Ewy Kopacz.