Zgodnie z oczekiwaniami analityków rynku Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na zmianę stopy procentowej. Główna stopa procentowa (referencyjna) wynosi obecnie 1,50 proc., lombardowa, czyli koszt kredytu, po którym banki komercyjne zaciągają zobowiązania w banku centralnym - 2,50 proc., a depozytowa 0,50 proc. RPP na ostatnią obniżkę o 50 pkt zdecydowała się w marcu tego roku.

Tymczasem kolejne cięcie stóp procentowych staje się coraz bardziej prawdopodobne. Może do niego dojść w połowie 2016 roku. Dzięki niemu rata 30-letniego kredytu może stopnieć o 20 zł miesięcznie w przeliczeniu na każde pożyczone 100 tys. zł – szacuje Bartosz Turek z Lion’s Bank.

Warto przypomnieć, że przed serią obniżek stóp procentowych (zapoczątkowaną pod koniec 2012 roku) podstawowa stopa procentowa była na poziomie 4,75 proc.

Od tego czasu RPP podjęła już 10 decyzji o cięciu tej stawki. Dzięki tym decyzjom 30-letni kredyt mieszkaniowy stał się znacznie tańszy. Przeciętna rata stopniała bowiem z poziomu 640 zł miesięcznie do 450 zł miesięcznie, w przeliczeniu na każde pożyczone 100 tys. zł.

aaa

Niestety kredyty mogą podrożeć, bo negatywnie mogą przełożyć się zamiary wprowadzenia przez PiS podatku bankowego. W jaki sposób? Składnikiem oprocentowania kredytu jest nie tylko stawka WIBOR, ale też marża banku. Ta część kosztu w ostatnim czasie pozostaje co prawda relatywnie stabilna, ale po wprowadzeniu podatku od aktywów bankowych może wzrosnąć.

 


- Po prostu banki starać się będą przynajmniej część dodatkowego kosztu przerzucić na kredytobiorców. Ci więc, którzy zadłużą się pod reżimem nowego prawa muszą się liczyć z tym, że w oprocentowaniu kredytu zaszyta zostanie wyższa marża – tłumaczy Turek z Lion's Bank.

 

Z drugiej strony wspomniane decyzje mają skutki negatywne dla deponentów. Jeśli ktoś zaniósł 100 tys. zł do banku, aby założyć roczną lokatę w październiku 2012 roku (przed cyklem obniżek stóp), mógł liczyć przeciętnie na 4,9 tys. zł odsetek, co po odliczeniu podatku daje 3969 zł zysku netto – wynika z szacunków Lion’s Bank opartych o dane NBP. Dla porównania idąc z identyczną kwotą do banku we wrześniu br. można było liczyć już tylko na odsetki w kwocie 1,7 tys. zł. Po odliczeniu podatku daje to jedynie 1 377 zł zysku netto.
Kolejne, decyzyjne posiedzenie RPP zaplanowane jest na 1-2 grudnia. Będzie to ostatnie posiedzenie RPP w obecnym składzie.