Połowa pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego nie zarabiała więcej niż 3 600 zł brutto miesięcznie. Firmy krajowe płaciły przeciętnie o około 40 procent mniej niż firmy z przewagą kapitału zagranicznego, w których połowa pracowników zarabiała poniżej 5 833 zł brutto miesięcznie. Mediana wynagrodzeń zarówno w firmach z przewagą kapitału zagranicznego, jak i z kapitałem polskim była znacząco niższa niż średnia. Oznacza to, że większość pracowników zarabiała poniżej średniej.

 

Wynagrodzenia

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

 

 

Niezależnie od województwa firmy zagraniczne płacą więcej. Nie jest zaskoczeniem fakt, że najwyższe pensje w 2014 roku otrzymywali pracownicy przedsiębiorstw z przewagą kapitału zagranicznego w województwie mazowieckim. Powyżej mediany wynagrodzeń, które oferowały firmy zagraniczne, znalazły się pensje pracowników w małopolskim, pomorskim i dolnośląskim. 

 

 

Mediana

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

 http://wynagrodzenia.pl/obw.php

 

Źródło: wynagrodzenia.pl