W Polsce 480 tys. osób poręcza łącznie 391 tys. kredytów - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Z czego 10,4 proc. jest spłacanych z opóźnieniem przekraczającym 90 dni.

Analiza przeprowadzona przez BIK pokazuje, że nasi rodacy najczęściej poręczają jeden kredyt, ale co dziesiąty z nich zdecydował się na poręczenie dwóch lub więcej kredytów. Osoby, które same mają zobowiązania w bankach/SKOK-ach, nieco częściej poręczają jednocześnie większą liczbę kredytów aniżeli osoby, które nie finansują się w tych instytucjach.

Najczęściej poręczane są kredyty konsumpcyjne. 1-87 proc.

wszystkich poręczeń dotyczy właśnie takich kredytów. Kolejne 11 proc. to kredyty mieszkaniowe. Inne są poręczane rzadko. Średnia kwota poręczanego kredytu wynosi 33,9 tys. zł. Oczywiście najwyższe kwoty są poręczane w przypadku kredytów mieszkaniowych - średnia kwota poręczanego kredytu wynosi 107,4 tys. zł, przy czym dla kredytów złotowych wynosi ona 86,6 tys. zł, zaś dla kredytów walutowych 157,1 tys. zł. W przypadku kredytów konsumpcyjnych średnia kwota poręczanego kredytu to 28,1 tys. zł.

- Średnio, każda z osób posiadająca dodatkowo własny kredyt ma do spłaty z tego tytułu jeszcze 35 tys. zł - zaznacza Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK. - Jeśli popatrzymy na kwoty, które pozostały do spłaty dla kredytów przez nich poręczanych, to średnio na poręczyciela może przypaść dodatkowe 20 tys. zł. Zatem osoba rozważająca poręczenie kredytu powinna brać pod uwagę nie tylko to, czy poręczany kredyt ma duże szanse być poprawnie spłacony, co jest determinowane sytuacją osoby zaciągającej kredyt, ale również swoją sytuację kredytową. Nałożenie się problemów ze spłatą swoich zobowiązań i zobowiązań poręczanych, może być niekiedy niemożliwe do udźwignięcia dla poręczyciela.

Wśród poręczycieli jest trochę więcej pań niż panów (53 proc. i 47 proc.). Ich skłonność do poręczania kredytów rośnie wraz z wiekiem i w obu grupach osiąga maksimum w wieku 55-64 lat.