W kwietniu przyszłego roku do obiegu trafią banknoty z nowymi zabezpieczeniami. Nie zmienią się przy tym znaki graficzne, wielkość i kolorystyka.

Produkcję nowych banknotów Narodowy Bank Polski zlecił Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Nowe zabezpieczenia dotyczyć będą pieniędzy z serii "Władcy polscy", które są w obiegu już od 18 lat.

- Wprowadzone w 1995 roku zabezpieczenia oraz system wymiany zużytych banknotów na nowe funkcjonują bez zarzutu, a poziom fałszerstw znaków pieniężnych w Polsce jest znikomy - zapewnia Marek Oleś, dyrektor departamentu emisyjno-skarbcowego NBP. - Postęp technologiczny, który dokonał się w ostatnich latach, wymaga jednak modernizacji zabezpieczeń banknotów powszechnego obiegu. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa w kolejnych latach.

Banknoty ze zmienionymi zabezpieczeniami będą wprowadzane do obiegu stopniowo, w ramach standardowych operacji zasilania banków w gotówkę oraz wycofywania zniszczonych lub uszkodzonych banknotów. Pieniądze o najniższych nominałach są wycofywane z użycia średnio po około 18 miesiącach, a banknoty o wyższych nominałach - po kilku latach.

- Zmiana zabezpieczeń banknotów jest operacją czysto techniczną - dodaje Oleś. - Banknoty z nowoczesnymi zabezpieczeniami będą stopniowo trafiały do obiegu od kwietnia 2014 roku. Wszystkie obecnie używane pieniądze pozostaną bezterminowo prawnym środkiem płatniczym.

Jak podaje dyrektor departamentu emisyjno-skarbcowego, prezentacja nowych banknotów odbędzie się we wrześniu tego roku. - Nie zmienią się wizerunek, wymiary i kolorystyka - wymienia Oleś.

Bank nie chce zdradzić szczegółów dotyczących zabezpieczeń. Informacje na ten temat mają zostać podane też we wrześniu.

Jednak, jak dowiedziała się nieoficjalnie gazeta "Rzeczpospolita", jedna ze zmian polega na tym, że pole znaku wodnego na banknocie będzie odkryte, co ułatwi sprawdzenie, czy nie jest on fałszywy. Zmiany będą dotyczyły banknotów: 10, 20, 50 i 100 zł.

Jak odróżnić oryginał banknotu od falsyfikatu

- Dotknij banknot, aby wyczuć zastosowany papier i technikę druku.
- Popatrz na znak wodny, obecność nitki zabezpieczającej i znaku recto-verso.
- Przechyl banknot, aby zobaczyć efekt kątowy, farbę metalizowaną i zmienną optycznie, złotą folię metaliczną i hologram.
- Sprawdź obecność mikrodruku i zabezpieczeń utajonych.