Rozmowa z Iwoną Majewską-Opiełką, psychologiem, doradcą rozwoju osobowości.

- W statystykach osób bezrobotnych przeważają kobiety. Czy pracodawcy uważają panie za gorszych pracowników? Gorszych w tym sensie, że mogą być w pracy częściej nieobecne z powodu ciąży, urlopu macierzyńskiego, opieki nad dzieckiem.

 - Nie spotykam się w mojej pracy, w rozmowach z mężczyznami z takim podejściem, nie wiem skąd ono się bierze. Prezesi i szefowie firm, z którymi mam do czynienia szanują kobiety, cenią ich pracę, powtarzają że lubią pracować z kobietami.

Są jednostkowe, najczęściej małe zakłady, których właściciele rzeczywiście mają opory przed zatrudnieniem kobiety. W małej firmie brak przez dłuższy czas jednego pracownika jest odczuwany dotkliwie - jego pracę ktoś musi wykonać. A właściciel należne składki ZUS płacić musi. Ale to są naprawdę małe firmy, nikt nie myśli w takich kategoriach w dużych przedsiębiorstwach.

 - Do jakich zajęć kobiety mają szczególne predyspozycje?

 - Na przykład do pracy na kierowniczym stanowisku. Mamy choćby lepiej rozwiniętą inteligencję emocjonalną niż większość mężczyzn, co nie znaczy że oni jej nie mają. Możemy więcej projektów realizować jednocześnie, potrafimy się lepiej skupić na wielu rzeczach. Z kolei mężczyźni potrafią skupić się doskonale, ale zazwyczaj na jednej rzeczy. Wszędzie tam, gdzie potrzeba większej uwagi, koncepcji, większej troski o cokolwiek, kobiety są lepsze. Naprawdę nie wiem, skąd się biorą opinie o kobietach jako gorszych pracownikach. Myślę, że świetnie sobie radzimy, tylko zupełnie niepotrzebnie bardziej koncentrujemy się na naszych brakach, a nie na tym, co dobre.

  - Wspomniała pani, że kobieta może być dobrym szefem.

 - I bardzo często jest. Kobieta może być nawet lepszym szefem właśnie przez wspominaną inteligencję emocjonalną, przez to, że nie jest taka rywalizująca, że może poświęcić więcej uwagi swojemu pracownikowi. Jednak z zasady daleka jestem od uogólnień i przeciwstawiania kobiet mężczyznom. W gruncie rzeczy chyba nie ma czegoś takiego, co by nas bardzo różniło. Jak się patrzy na ludzi, którzy odnoszą sukcesy, to widać, że mają bardzo podobne cechy bez względu na to, czy jest to mężczyzna, czy kobieta.