Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił gwarancji de minimis na kwotę blisko 5 mld zł, dzięki czemu firmy mogły uzyskać kredyty obrotowe na kwotę ok. 9 mld zł – poinformował w środę premier Donald Tusk, podczas uroczystości podpisania przez BGK z bankami umów rozszerzających gwarancje de minimis na kredyty inwestycyjne i rozwojowe.

Podpisanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz 22 banki komercyjne umów rozszerzających gwarancje de minimis dla kredytów inwestycyjnych i rozwojowych, jest bardzo ważnym zdarzeniem gospodarczym dla przedsiębiorstw krajowych. Dzięki temu setki małych i średnich firm uzyska możliwość zdobycia środków finansowych na rozbudowę swojej działalności, a w efekcie na zwiększenie zatrudnienia i wzrost przychodów.

Pozwoli to na szybszy powrót polskiej gospodarki na ścieżkę przyspieszonego rozwoju. Skuteczność zastosowania tego narzędzia do pobudzania przedsiębiorczości została już pozytywnie zweryfikowana, ponieważ od marca br. gwarancjami de minimis objęto kredyty obrotowe dla małych i średnich firm.

Dr Grażyna Magdziak,
ekspert BCC ds. polityki Skarbu Państwa i restrukturyzacji przedsiębiorstw