Ponad 7,3 mln zł trafi do kilkunastu powiatowych urzędów pracy na Dolnym Śląsku. Dodatkowe pieniądze, o które zabiegał Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, pochodzą ze środków rezerwy Funduszu Pracy. A tą dysponuje minister pracy i polityki społecznej, który już podjął decyzję w tej sprawie. Urzędy pracy dodatkowe środki będą mogły przeznaczyć m. in. na prace interwencyjne, szkolenia, staże, doposażenie miejsc pracy, czy też jednorazowe wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ramach programu „Zwiększającego aktywność zawodową osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy” do 17 powiatowych urzędów pracy trafi ponad 4,68 mln zł.

Otrzymają je PUP-y  w: 


 • Bolesławcu (177,5 tys. zł),

 • Głogowie (240 tys. zł),

 • Jaworze (194,3 tys. zł),

 • Jeleniej Górze (328,4 tys. zł),

 • Kłodzku (719,4 tys. zł),

 • Legnicy (418,2 tys. zł),

 • Lubaniu (205 tys. zł),

 • Lwówku Śląskim (186,3 tys. zł),

 • Lubinie (199,8 tys. zł),

 • Miliczu (85,5 tys. zł),

 • Polkowicach (165,1 tys. zł),

 • Strzelinie (141,2 tys. zł),

 • Świdnicy (398,5 tys. zł),

 • Trzebnicy (180,3 tys. zł),

 • Wałbrzychu (569,4 tys. zł),

 • Ząbkowicach Śląskich (260 tys. zł)

 • Złotoryi (216,5 tys. zł).

2 mln 677 tys. zł  trafi do 11 urzędów pracy w ramach programu „Zwiększającego aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia”. Fundusze otrzymają powiatowe urzędy pracy w


 • Głogowie (250 tys. zł),

 • Jaworze (245 tys. zł),

 • Jeleniej Górze (234,2 tys. zł),

 • Kłodzku (520,9 tys. zł),

 • Legnicy (254,4 tys. zł),

 • Lubinie (210 tys. zł),

 • Oleśnicy (116,3 tys. zł),

 • Polkowicach (250 tys. zł),

 • Strzelinie (112,1 tys. zł),

 • Ząbkowicach Śląskich (250 tys. zł) 

 • Złotoryi (234 tys. zł).

Pieniądze przyznane z rezerwy to zaledwie element wszystkich środków z Funduszu Pracy, którymi będą dysponować powiatowe urzędy pracy.


W 2015 r. na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Dolnoślązaków przeznaczonych zostanie w sumie 241 mln zł.