Podatki nie wzrosną. Rachunek za prąd będzie ciut wyższy, a za gaz nie zmieni się. Co jeszcze...?

Prąd lekko w górę

Już 1 stycznia wzrosną ceny energii elektrycznej. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził w grudniu nowe taryfy. Średnio rachunki Polaków wzrosną o 1,8 proc.

Co to dla oznacza dla odbiorców domowych? Jak podaje Agnieszka Głośniewska, rzeczniczka URE, płatności będą wyższe o od około 1 do 2 złotych miesięcznie.

Gaz tańszy, ale inne opłaty wyższe

Podobnie z początkiem stycznia zaczną obowiązywać nowe stawki za gaz. Ceny za samo paliwo będą niższe, jednak te za jego doprowadzenie (tak zwane dystrybucyjne) pójdą nieco w górę.

Wynik? Płatności za gaz dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2015 roku nie zmienią się.

Przeczytaj: Po 65. roku życia dowód dostaniemy na zawsze

OC też wyższe

Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła ubezpieczycielom podniesienie standardów wykonywanych usług. Wszystkie firmy mają stosować teraz takie same standardy przy likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Nieprawidłowości, które nakazuje naprawić KNF, dotyczyły chociażby wysokości wypłaty odszkodowań, nieterminowej ich wypłaty czy odmowy jej wypłaty, ale również samego procesu likwidacji szkody (np. części zamiennych i informowania klienta).

Nowe wytyczne wpłyną na ceny OC. Jak twierdzą eksperci mogą one zdrożeć nawet o połowę.

Uwolnią się z pętli zadłużenia

Z końcem roku wchodzą w życie nowe przepisy o upadłości konsumenckiej. Najważniejszą zmianą jest istotne złagodzenie warunków, które trzeba spełnić, aby móc liczyć na umorzenie długu. Expander przewiduje, że banki, obawiając się upadłości dłużników, będą też znacznie chętniej pomagały kredytobiorcom w kłopotach.

- Gorzej wygląda natomiast sytuacja tych, którzy dopiero planują się zadłużyć, kredyty mogą stać się trudniej dostępne i droższe - uważa Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors.

Inaczej ze składkami ZUS

Od jutra zmienią się także zasady opłacania składek ZUS.  A dokładniej zwiększy się grupa osób objętych obowiązkiem podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Zmiany dotyczyć będą również osób wykonujących umowy zlecenia.

Przeczytaj też: Coraz więcej wniosków o wyliczenie emerytury

Obowiązek ubezpieczenia będzie dotyczyć wszystkich członków rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z tego tytułu, bez względu na podleganie ubezpieczeniom z innego tytułu i fakt pobierania emerytury lub renty przez cały okres sprawowania funkcji.

- Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne członków rad nadzorczych stanowi przychód - wyjaśnia Alina Szałkowska, rzecznik ZUS Oddziału w Bydgoszczy. - Składki na ubezpieczenie emerytalne finansują z własnych środków, w równych częściach - po 9,76 proc. podstawy wymiaru - członkowie rad nadzorczych i podmioty, w których działa rada nadzorcza, a składki na ubezpieczenia rentowe, również z własnych środków, w wysokości  1,5 proc. podstawy wymiaru ubezpieczeni, natomiast płatnicy składek w wysokości 6,5 proc. podstawy wymiaru. Członkowie rad nadzorczych z tytułu pełnionej funkcji podlegają także ubezpieczeniu zdrowotnemu. W związku z tym płatnik składek zobowiązany jest do odprowadzania należnych składek również na to ubezpieczenie. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne jest taka sama jak na ubezpieczenia społeczne.

Przeczytaj również: Zarobki w wojsku. Od 2015 r. nowe zasady wynagrodzeń (RAPORT)

Chcesz kupić mieszkanie? Musisz mieć większy wkład

Od początku 2015 r. kupując mieszkanie na kredyt trzeba będzie dysponować 10-proc. wkładem własnym (obecnie jest to 5 proc.),

Zainteresowanie zmniejszy się? - Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na to, że deweloperzy nie obawiają się o spadek popytu - uważa Marcin Krasoń, ekspert Home Broker. - Świadczą o tym zarówno liczba uzyskiwanych pozwoleń na budowę, jak i nowe inwestycje. Rozpoczynając wiele budów przedsiębiorstwa budowlane chcą nadrobić zaległości sprzed kilku lat.

- Większe wymagania dotyczące wkładu własnego spowodują wzrost zainteresowania programem Mieszkanie dla Młodych, który ułatwi osobom bez gotówki dostęp do kredytu mieszkaniowego - twierdzi Krasoń. - Jednocześnie program będzie zachęcał kupujących do skorzystania z oferty deweloperów, dofinansowanie można bowiem dostać jedynie kupując nieruchomość z rynku pierwotnego. Do skorzystania z dofinansowania uprawnione są osoby kupujące swoje pierwsze mieszkanie spełniające warunki ustawy m.in. o cenie i powierzchni nieruchomości.

Polecamy: Sprawdź co Cię czeka w 2015 roku

Zmiany również w prawie upadłościowym i naprawczym

Wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ma spowodować, iż tzw. upadłość konsumencka wreszcie stanie się skutecznym instrumentem pomocy osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, które zadłużyły się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną spłatę zaciągniętych zobowiązań. 

- Zgodnie z nowelizacją bezwzględną przyczyną oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest ustalenie, iż dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa - podaje Andrzej Oryl, managing assosiate Deloitte i radca prawny. - Pozostałe przyczyny pozwalające na oddalenie wniosku, takie jak ustalenie, iż w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań albo, że dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, mają charakter względny i mogą zostać wyłączone w przypadkach wskazanych w ustawie, najczęściej, kiedy przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub humanitarnymi.

Więcej o: zmianach w prawie upadłościowym i naprawczym