Wróć do listy komunikatów

LICYTACJA Nieruchomości lokalowej nr 2 wraz z przynależnościami, położonej w miejscowości Sokołowo Budzyńskie

KM 793/16

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastian Żurek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.03.2018r. o godz. 12:20 w Sali nr 4 Sądu Rejonowego w Wągrowcu z/s w Wągrowcu, ul. Kościuszki 18 odbędzie się:

GRUGA LICYTACJA

Nieruchomości lokalowej nr 2 wraz z przynależnościami, położonej w miejscowości Sokołowo Budzyńskie nr 50, gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr PO1B/00032779/4 wraz z udziałem 2507/10000 części w KW nr PO1B/00028908/7 w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu, stanowiącej własność dłużnika:

Budzyński Piotr

Licytowaną nieruchomość stanowi :

- Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 68,40 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 20,50 m2 oraz udziałem

W nieruchomości wspólnej

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 84.300,00

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 56.200,00 zł

Zgodnie z art. 867[1]§1. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 8.430,00 zł /w gotówce/ w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastiana Żurek, ul. Reja 32A/13 w Wągrowcu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W/w rękojmie można również wpłacać na konto komornika nr: 66102039030000120200278820 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Wągrowcu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, a przed rozpoczęcie licytacji okazać potwierdzenie przelewu.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 12.03.2018r. o godz. 10:00, natomiast elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.