Wróć do listy komunikatów

LICYTACJA nieruchomości gruntowej, zabudowanej, stanowiącej działkę nr 76/1, położonej w miejscowości Zbyszewice 34, gmina Margonin, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie

KM 652/10

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastian Żurek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.03.2018r. o godz. 10:20 w Sali nr 4 Sądu Rejonowego w Wągrowcu z/s w Wągrowcu, ul. Kościuszki 18 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej, zabudowanej, stanowiącej działkę nr 76/1, położonej w miejscowości Zbyszewice 34, gmina Margonin, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr PO1B/00023632/6  w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu, stanowiącej własność dłużników:

Ślężak Kazimierz i Ślężak Iwona

Licytowaną nieruchomość stanowi :

- działka gruntu nr 76/1 o pow. 8287 m2 zabudowana:

- budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 202,00 m2

- budynkiem garażowo- gospodarczym o pow. użyt. 26,00 m2

- budynkiem inwentarskim- chlewnia o pow. użyt. 412,50 m2

- budynkiem stodoły o pow. użyt. 242,80 m2

- uzbrojenie i urządzenie terenu

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 565.750,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 424.312,50 zł

Zgodnie z art. 867[1]§1. przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 56.575,00 zł /w gotówce/ w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastiana Żurek, ul. M. Reja 32A/13 w Wągrowcu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W/w rękojmie można również wpłacać na konto komornika nr: 66102039030000120200278820 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Wągrowcu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, a przed rozpoczęcie licytacji okazać potwierdzenie przelewu.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 12.03.2018r. o godz. 11:40, natomiast elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.