Wróć do listy komunikatów

LICYTACJA Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Sokołowo Budzyńskie 39, gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie

II KM 332/06/ i inne

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastian Żurek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.03.2018r. o godz. 11:40 w Sali nr 4 Sądu Rejonowego w Wągrowcu z/s w Wągrowcu, ul. Kościuszki 18 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Sokołowo Budzyńskie 39, gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie, należącej do dłużnika:

Górniak Irena Michalina

Posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr PO1B/00037598/6 w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

Licytowaną nieruchomość stanowi :

- działka nr 205/3 o powierzchni 13911m2 zabudowana:

- budynkiem portierni o pow. użytk. 5,37 m2;

- budynkiem administarcyjno- magazynowym o pow. użtyk. 222,30 m2;

- budynkiem warsztatowo- magazynowym o pow. użytk. 422,10 m2;

- wiatą stalową nr 1 o pow. użytk. 132,40 m2;

- wiatą stalową nr 2 o pow. użytk. 151,00 m2;

- obiektem kontenerowym stalowym o pow. użytk. 91,26 m2;

- urządzenie i uzbrojenie terenu

Nieruchomość  oszacowana jest na kwotę: 240.10000 zł 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 180.075,00 zł

Zgodnie z art. 867[1]§1 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 24.010,00 zł /w gotówce/ w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastiana Żurek, ul. M. Reja 32A/13 w Wągrowcu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W/w rękojmie można również wpłacać na konto komornika nr: 66102039030000120200278820 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Wągrowcu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, a przed rozpoczęcie licytacji okazać potwierdzenie przelewu.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 12.03.2018r. o godz. 10:15, natomiast elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.