Przedsiębiorca płaci wyższy podatek od nieruchomości niż osoba prywatna.

Wraz z nowym rokiem z definicji nieruchomości związanych z prowadzeniem firmy znika zapis o tzw. „względach technicznych”. Z jednej strony ograniczy to spory dotyczące interpretacji powyższego zwrotu, jednak z drugiej strony – przedsiębiorcy stracą szansę na optymalizację podatkową stosowaną do tej pory w odniesieniu do budynku w złym stanie technicznym. Zmienione zostaną także zasady opodatkowania części wspólnych budynków. Jakie konsekwencje niesie to dla właścicieli nieruchomości?

Przedsiębiorca płaci wyższy podatek od nieruchomości niż osoba prywatna. – Jeśli daną nieruchomość w postaci mieszkania, domu czy ziemi wykorzystujemy na potrzeby związane z prowadzeniem firmy, jesteśmy zobowiązani do płacenia wyższych, nawet kilkadziesiąt razy wyższych stawek podatkowych, aniżeli te odprowadzane od np. budynków mieszkalnych. Oczywiście, w zależności od gminy, wysokość tych stawek jest różna. Ustawodawca precyzuje tylko górne graniczne wartości, których rada gminy, uchwalając wysokość podatków i opłat lokalnych, przekroczyć nie może – mówi Monika Bijak, dyrektor Oddziału Tax Care w Bydgoszczy.

Rozbiórka a nie „względy techniczne”

Do tej pory przedsiębiorcy mieli szansę na znaczne obniżenie stawki podatku od nieruchomości znajdującej się w złym stanie technicznym. Jednak to, czym jest ten „zły stan techniczny” rodziło wiele sporów pomiędzy podatnikami, a organami podatkowymi. - Nowelizacja przepisów „zły stan techniczny” wiąże z pewną obiektywną kategorią, którą stanowi ostateczna decyzja organu nadzoru budowlanego, nakazująca rozbiórkę budynku oraz uporządkowanie terenu. Takie zawężenie normy prawnej jest na pewno niekorzystne dla przedsiębiorcy, gdyż ogranicza szansę podatkowej optymalizacji – mówi Monika Bijak, Dyrektor Oddziału Tax Care w Bydgoszczy.

Podatek za garaż i korytarz

W 2016 r. wprowadzona zostanie także korzystna zmiana dla wszystkich właścicieli mieszkań, którzy posiadają miejsca parkingowe w garażu podziemnym. Zgodnie z nowymi przepisami zapłacą oni podatek wyłącznie za swoje miejsce postojowe, a nie jak było do tej pory – za całą powierzchnię użytkową garażu w budynku.


Jednak niekorzystna zmiana dotyczyć będzie podatku od tzw. powierzchni wspólnych budynku. Najmocniej skutki tego odczują właściciele centrów handlowych. Stracą też właściciele mieszkań w blokach, kamienicach i innych budynkach, w których wyodrębniono lokale. Dla nich jednak podwyżka nie będzie tak dotkliwa jak dla właścicieli budynków firmowych. Wyniesie kilka złotych w skali roku.

 

Do 100 zł bez rat

Nowelizacja przewiduje także zmianę zasad płacenia danin lokalnych. Podatek od nieruchomości, który nie przekroczy 100 zł będzie płatny jednorazowo. – Obecnie osoby fizyczne, bez względu na wysokość podatku od nieruchomości, mają obowiązek opłacania go w czterech ratach. Jednak zgodnie z nowymi przepisami, podatek powyżej 100 zł będzie można płacić ratalnie. Takie rozwiązanie pomoże uprościć procedury oraz zmniejszyć koszty administracyjne, związane z koniecznością dzielenie podatku – zaznacza Monika Bijak.

Źródło: Tax Care