Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu dołączyła do Grupy Vistula - Budujemy renomowany ośrodek kształcący kadry dla międzynarodowego biznesu – mówi dr Irena Tomys, rektor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Uczelnia właśnie dołączyła do Grupy Uczelni Vistula z Warszawy. Dla studentów wrocławskiej uczelni oznacza to wzmocnienie kadry naukowej, współpracę z kolegami z innych krajów i większe możliwości rozwoju.

- Naszym priorytetem jest kształcenie wyspecjalizowanych kadr dla biznesu, nie tylko krajowego – podkreśla dr Irena Tomys. – Dzięki połączeniu WSH wzmocni swój potencjał dydaktyczny i stanie się jeszcze bardziej międzynarodową uczelnią. Chcemy, aby dyplom ukończenia studiów w WSH był prestiżowym dokumentem i otwierał drzwi do kariery zawodowej.

O dyplom Wyższej Szkoły Handlowej będą mogli starać się także studenci zagraniczni. Od nowego roku akademickiego uczelnia uruchamia studia w języku angielskim, na których spotkają się zarówno zainteresowani z Polski, jak i zza naszej wschodniej i zachodniej granicy.

- Maturzyści, którym zależy na kontynuowaniu nauki według międzynarodowych standardów, taką możliwość dostają tu, na Dolnym Śląsku – zauważa rektor uczelni.

Wymiana kadry oraz ścisła współpraca w zakresie badań naukowych stworzy w WSH nowe możliwości pozyskiwania środków unijnych, nie tylko na cele badawcze, ale również na rzecz rozwoju uczelni.

Dodatkowo studenci mogą korzystać z bogatych zasobów bibliotecznych i nowoczesnej platformy e-learningowej. – Dołączenie do Grupy Uczelni Vistula wzmacnia nasz potencjał, ale priorytety nauczania pozostawiamy bez zmian – dodaje dr Irena Tomys. Nadal stawiamy na umiejętności praktyczne, niezbędne w świecie biznesu: przedsiębiorczość, pracę zespołową, negocjacje czy naukę języków obcych.

Grupa Uczelni Vistula to ugruntowana i najdłużej istniejąca marka na rynku uczelni niepublicznych w Polsce.

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu - jest niepubliczną uczelnią wyższą o profilu biznesowym. Powstała w 1997 r. jako jedna z pierwszych uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku.

Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych na kierunkach: zarządzanie, turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo wewnętrzne, a także liczne studia podyplomowe, w tym MBA, prowadzone we współpracy z partnerami biznesowymi.

Co roku uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingach akademickich, szczególnie w kategoriach „Międzynarodowość i Innowacyjność” (najlepsza niepubliczna uczelnia biznesowa na Dolnym Śląsku (Perspektywy/Rzeczpospolita 2014).

Grupa Uczelni Vistula w liczbach:


  • 7 tysięcy studentów

  • 30 kierunków studiów I i II stopnia oraz inżynierskich

  • 1 program doktorancki

  • 60 kierunków studiów podyplomowych