Aby poprawić sytuację Polski, należy między innymi zadbać o wyższą jakość oświaty oraz postawić na przemysł i usługi– twierdzi Ryszard Petru Ten znany ekonomista gościł w stolicy Dolnego Śląska przy okazji promocji swojej najnowszej książki „Koniec wolnego rynku? Geneza kryzysu”. Jedno ze spotkań odbyło się w Centrum Biznesowo--Konferencyjnym Zachodniej Izby Gospodarczej. Petru podsumował na nim wydarzenia prowadzące do kryzysu gospodarczego na świecie.

Pierwszym takim zwiastunem było powstanie konglomeratów inwestycyjno-oszczędnościowych w 1998 roku, następnym obniżenie stóp procentowych w USA (co spowodowało wzrost cen ropy naftowej, nieruchomości i kruszców), globalizacja, wzrost stóp procentowych oraz załamanie na rynku nieruchomości w USA. Wszystkie te zdarzenia doprowadziły do powstania kryzysu w 2008 roku. W złej sytuacji finansowej znalazły się takie europejskie państwa, jak Portugalia, Włochy, Hiszpania, Irlandia czy Grecja (de facto bankrut).

Podał też powody, dla których Polska nazywana była swego czasu Zieloną Wyspą. Były to: elastyczny kurs walutowy, obniżki podatków i składek oraz przyspieszenie wykorzystywania funduszy unijnych.

W efekcie tych czyn-ników w Polsce nastąpiłospowolnienie gospodarcze i wzrósł dług publiczny, który ówczesny minister finansów Jacek Rostowski załatał zabierając 51,5 procent aktywów z Otwartych Funduszów Emerytalnych. Ryszard Petru powiedział także, co, jego zdaniem, należy zrobić, by poprawić sytuację w naszym kraju:– Należy zadbać o wyższą jakość oświaty, sprawić, by zaistniało przyjazne prawo w relacji państwa i biznesu oraz pobudzić proces migracji z rolnictwa do przemysłu i usług.

Zaznaczył, że polskie firmy dobrze przeszły przez kryzys gospodarczy. Odpowiedział także na palące pytanie, czy Grecja może wyjść ze strefy euro. Uważa, że tak, bo Europa jest na to przygotowana.
Na koniec spotkania autor wyjaśnił, że tytuł jego najnowszej książki jest prowokacją i chciał w niej udowodnić, że wolny rynek wcale się nie skończył.

Ryszard Petru ma 43 lata i pochodzi z Wrocławia. Od maja 2011 roku jest przewodniczącym Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Przewodniczy radzie nadzorczej Solaris Bus & Couch. Jest absolwentem SzkołyGłównej Handlowej w Warszawie.