Gmina Twardogóra zdobyła z UE blisko 9 mln zł na budowę kanalizacji w Grabownie Wielkim i Goszczu. Po zakończeniu inwestycji gmina osiągnie 100 proc. skanalizowania a z nowej sieci skorzysta blisko 2 tys. mieszkańców. Potwierdzenie na dotację w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko przekazał prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa. Odebrał je burmistrz miasta i gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała. Cały projekt jest wyceniany na ponad 22 mln zł. Resztę brakującej kwoty samorządowcy wyłożą z własnej kasy.

W wyniku realizacji projektu z terenów gminy znikną nieszczelne szamba. Stanowią one poważny problem i zagrożenie zanieczyszczenia ujęć wody pitnej. Zawartość takiego szamba przedostaje się do gleby, co powoduje jej skażenie bakteriami kałowymi.

Warto zapamiętać, że za posiadanie nieszczelnego szamba grożą kary finansowe. Co ważne w WFOŚiGW we Wrocławiu – już ze środków krajowych - można pozyskać dofinansowanie na budowę podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

Unia dopłaca do budowy kanalizacji i wymaga, aby po zakończeniu realizacji inwestycji wszyscy mieszkańcy objęci projektem zostali przyłączeni do sieci. To ważny wymóg, bo jego niewypełnienie może skutkować koniecznością zwrotu części europejskiej dotacji. W WFOŚiGW we Wrocławiu samorządy i ich spółki, mogą pozyskać dofinansowanie na budowę przyłączy do budynków prywatnych do nowopowstałej kanalizacji. To ulga dla kieszeni przysłowiowego Kowalskiego, bo przecież wykonanie wpięcia do kanalizacji jest obowiązkiem mieszkańców.        
                                                                                                                                               
- Ponad 90 tys. mieszkańców Dolnego Śląska zostanie przyłączonych do kanalizacji w wyniku realizowanych od 2007 r. inwestycji dotowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko – mówi Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Rachunek jest prosty: im więcej po wstanie kilometrów kanalizacji, tym więcej zniknie przydomowych szamb. Zmniejszy się także ilość nie kontrolowanych zanieczyszczeń.

Nowe inwestycje poprawią stan środowiska w gminie Twardogóra. To ważne także dla innego projektu, realizowanego na tych terenach. Chodzi o ochronę żółwia błotnego na obszarze europejskiej sieci NATURA 2000 „Leśne Stawki koło Goszcza”. To jedyny gatunek żółwia występujący naturalnie w naszym kraju. Jako gatunek zagrożony wyginięciem  jest pod ścisłą ochroną. Został wpisany do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt".

Zadanie gminy Twardogóra nie jest jedynym, które otrzymało unijne wsparcie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obsługuje na Dolnym Śląsku 51 projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Ich łączna wartość wynosi ponad miliard złotych. Unijne dofinansowanie wynosi około 0,5 mld zł. Zakończono już budowę ponad 350 km kanalizacji. Wybudowano i zmodernizowano 9 oczyszczalni ścieków. WFOŚiGW we Wrocławiu jest aktywnym partnerem dolnośląskich beneficjentów, którym zapewnia nie tylko finansowe, ale także merytoryczne wsparcie. WFOŚiGW we Wrocławiu m.in. ocenia złożone wnioski w konkursach, zawiera umowy, rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne.