Prace wykonywane są u osób, które objęte zostały projektem „Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie miejscowości Głuszyca  Górna, Grzmiąca, Kolce, Łomnica, Sierpnica”. Jest to pierwsze tego typu działanie w gminie Głuszyca. W sąsiednich taki program nie był jeszcze realizowany.
 Projekt obejmuje 35 go-spodarstw domowych z terenów gminy Głuszyca. W 32 budynkach zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne, a w trzech innych pompy ciepła.

Instalowane panele fotowoltaiczne będą służyć do produkcji prądu na potrzeby własne poszczególnych domostw, natomiast pompy ciepła wykorzystywane zostaną do podgrzewania wody.
Projekt jest dofinansowany w ramach działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Całkowity koszt inwestycji będzie wynosić 950 791,60 złotych.
Jak wyjaśnia Roman Głód, burmistrz  Głuszycy, realizacja tej inwestycji ma wesprzeć mieszkańców w rozwoju ekologii w ich małej ojczyźnie.
Dzięki wspólnemu wysiłkowi, udało się uzyskać dotację w wysokości aż 90 procent całości kosztów inwestycji. Pompy ciepła pozyskują aż 75 proc. potrzebnej energii grzewczej ze środowiska naturalnego. Pozostałe 25 proc. to energia elektryczna potrzebna, aby instalacja działała.  
Grunt, woda i powietrze gromadzą energię słoneczną, odbieraną przez czynnik znajdujący się w obiegu grzewczym, który w pompie ciepła uzyskuje pod-wyższoną, użyteczną temperaturę. Energię cieplną można następnie wykorzystać do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Zasoby energii są nie tylko niewyczerpane i bezpłatne, można z nich ponadto korzystać przez cały rok. Co więcej, korzystanie z takich źródeł energii jest całkowicie nieszkodliwe dla środowiska.
Nowoczesne pompy ciepła nie są większe od dotychczasowych kotłów grzewczych. Dzięki nowatorskiej technologii pracują w pełni automatycznie. Użytkownik po prostu programuje pożądaną temperaturę w pomieszczeniach, o resztę dba inteligentny układ sterowania.
Pompa ciepła ma też dodatkową funkcję: latem instalacja może służyć do chłodzenia mieszkań.
Jak mówi Roman Głód, burmistrz Głuszycy, w poprzedniej edycji programu „Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie miejscowości Głuszyca Górna, Grzmiąca, Kolce, Łomnica, Sierpnica”, dofinansowanie  instalacji prosumenckich wynosiło zaledwie 40 procent. Dzięki pozyskiwaniu środków finansowych na proekologiczne inwestycje, Głuszyca stanie się gminą nowoczesną, stawiającą na nowatorskie rozwiązania w zakresie ogrzewania wody czy wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby mieszkańców.
W kolejnych latach gmina weźmie udział w projektach, dzięki którym będzie można obniżyć również koszty utrzymania mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych. Będą to m.in. instalacje obniżające koszty energii elektrycznej na klatkach schodowych, zbiorcze ogrzewanie wody (CWU) czy mieszkań (CO). Poprzez obniżanie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych i domów, miejscowe władze chcą zachęcić do osiedlenia się na terenie ich gminy.