Klaster Polski Radon powstał w listopadzie ub. roku. Jego celem jest stworzenie na Dolnym Śląsku nowoczesnego centrum lecznictwaJego powstanie było możliwe dzięki porozumieniu wielu dolnośląskich instytucji. Możemy tu wymienić: Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa – Grupa PGU, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii, Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego, Historii i Medycyny Fizykalnej i Balneologii, Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej oraz Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości.

Pod koniec marca 2015 roku do współpracy przystąpiło również Uzdrowisko Lądek-Długopole, drugie po Uzdrowisku Świeradów--Czerniawa uzdrowisko radonowe w Polsce.
Klaster został już wpisany na interaktywną mapę klastrów w Polsce. Porozumienie powstało między innymi w odpowiedzi na zadania stojące przed Dolnym Śląskiem, określone w programie strategii rozwoju województwa dolnośląskiego 2020.

Jak wyjaśnia Wojciech Krasoń, prezes zarządu Uzdro-wiska Świeradów-Czerniawa – Grupa PGU, głównym celem tej inicjatywy jest stworzenie na Dolnym Śląsku nowoczesnego, krajowego centrum lecznictwa radonowego w oparciu o wyniki badań i know--how członków Klastra Polski Radon.
Istotne jest również  wzmocnienie konkurencyjności dolnośląskich uzdrowisk radonowych na globalnym rynku, w tym między innymi Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa czy Uzdrowiska Lądek-Długopole, a co za tym idzie, stworzenie korzystnych warunków dla nowych inwestycji w uzdrowiskach Dolnego Śląska, zapewnienie absolwentom wyższych uczelni atrakcyjnych miejsc pracy na Dolnym Śląsku.
Do dodatkowych korzy-ści zaliczyć można także: zwiększenie zakresu badań nad właściwościami radonu i jego wykorzystaniu w lecznictwie uzdrowiskowym oraz promocja i ochrona zdrowia poprzez świadczenie edukacji zdrowotnej, promowanie zdrowego stylu życia oraz wdrażanie profilaktyki zdrowotnej.
Polska Grupa Uzdrowisk powstała w 2011 roku. Składa się z sześciu kurortów: Uzdrowiska Kłodzkie, a wraz z nim uzdrowiska: Polanica, Duszniki i Ku-dowa, a także Uzdrowisko Cieplice, Uzdrowisko Połczyn oraz Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa.

W tych miejscach znajdziemy szeroką ofertę turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa, opartego o unikatowe surowce lecznicze, takie jak: wody mineralne, borowina, świerk czy solanka.
Jak wyjaśnia Zbigniew Piotrowicz, prezes zarządu Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A., ukonstytuowanie inicjatywy klastrowej, stanie się początkiem wszechstronnej współpracy polskich uzdrowisk radonowych.
Udział w klastrze to również promocja dla uzdrowisk Świeradów-Czerniawa oraz Lądek-Długopole. Jako jedyne w kraju i jedne z największych radonowych ośrodków europejskich, zyskają większą możliwość rozwoju w oparciu o swoje naturalne bogactwo, jakim jest radon.
W kwietniu będą przeprowadzane badania pilotażowe pt. „Ocena skuteczności terapii uzdrowiskowej w Świeradowie- -Zdroju ze szczególnym uwzględnieniem działania wód radonowych”. Pierwszy etap zakłada realizację badań, w których weźmie udział 35 osób. Ochotnicy zostaną poddani terapii uzdrowiskowej. Będzie to grupa pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu i towarzyszącymi zaburzeniami metabolicznymi.

Pacjentom zalecona zostanie seria dziesięciu zabiegów z poszczególnych typów terapii radonowej, w zależności od potrzeb i rodzaju schorzenia. W drugiej fazie projektu uczestniczyć będzie piętnastu pacjentów, w których zabiegach będzie zastosowana woda obojętna leczniczo, kinezyterapia i fizykoterapia. Do grupy kontrolnej zostaną wybrane osoby z tymi samymi problemami zdrowotnymi i w tym samym przedziale wiekowym.

Uzyskane wyniki badań zostaną ogłoszone między innymi w publikacjach naukowych czy poprzez uczestnictwo przed-stawicieli projektu w wydarzeniach branżowych oraz w pozostałych przedsięwzięciach o charakterze naukowo-badawczym. Kontynuacja badań zaplanowana jest na drugą połowę tego roku w Uzdrowisku Lądek-Długopole.
Ich realizacja wiąże się z szerszym projektem podjętym w ramach inicjatywy klastrowej. W perspektywie pięciu lat ma powstać Centrum Badawczo--Rozwojowe. Najlepsze rozwiązania na podstawie wyników otrzymanych z podjętych badań pilotażowych, zostaną wskazane przy opracowaniu programu terapii i profilaktyki wodami radonowymi.
Klaster jest porozumieniem komercyjnych przedsiębiorstw, instytucji badawczych, uczelni, którego celem jest wspólna praca nad skomercjalizowaniem osiągnięć naukowych. A