Fabryka Toyoty w Wałbrzychu została wyróżniona przez Ministerstwo Gospodarki za bardzo dobrą współpracę ze szkołami i wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Nagrody Ministerstwa Gospodarki zostały przyznane kilku przedsiębiorcom działającymi przy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Invest-Park podczas konferencji „Mądrzej, czyli jak uczyć i szkolić dla gospodarki” - spotkania inaugurującego powołanie klastra edukacyjnego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Invest in EDU. To pierwszy tego typu projektu w Polsce powołany przez 46 podmiotów: przedsiębiorców, przedstawicieli szkół oraz samorządó, którego rolą zwiększenie dostępności staży i praktyk oraz promocja szkolnictwa zawodowego. Nagrodę z rąk wiceminister gospodarki - Ilony Antoniszyn-Klik odebrał wiceprezes fabryki Toyoty ds. korporacyjnych Dariusz Mikołajczak.

 

- Podstawą dobrej współpracy jej wartość dodana dla obu stron - uczniowie powinni  dzięki odpowiednio przygotowanemu przez szkołę i fabrykę programowi pozyskiwać podczas praktyk konkretne umiejętności. Zaś fabryka powinna dać uczniowi możliwość wykorzystania dotychczas zdobytej wiedzy i wniesienia konkretnego wkładu do działań zespołu, którego jest członkiem ”- stwierdził Wiceprezes fabryki Toyoty w Wałbrzychu ds. Korporacyjnych Dariusz Mikołajczak,. - Tak się dzieje w przypadku naszej współpracy z Zespołem Szkół Nr 5 w Wałbrzychu." – dodał podczas spotkania wiceprezes Toyoty.

 

Jak podkreśla Minister Gospodarki Janusz Piechociński w swym liście gratulacyjnym wystosowanym do fabryki Toyoty wyróżnienie ministerstwa to wyraz uznania „za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolenia zawodowego, efektywną współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi oaz wsparcie rzeczowe i finansowe zarówno szkół jak i uczniów."

 

Przykładem takiej współpracy jest długoletnie wsparcie Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej obejmujące takie kierunki nauczania jak: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych. Początki tej współpracy wiążą się z powołaniem fabryki Toyoty w Wałbrzychu w 1999 roku, kiedy to koncern Toyota przekazał szkole obrabiarkę – maszynę sterowaną numerycznie. Przez szereg lat fabryka Toyoty darowała szkole kilkadziesiąt swoich produktów -  silników i skrzyń biegów jako pomocy dydaktyczne dla kierunku mechanika oraz mechatronika. W 2009 roku warsztaty szkoły zasiliła Toyota Avensis, służąca uczniom jako samochód do nauki wymiany części i napraw. Uczniowie „mechanika” co roku dobywają praktyki szkolne w Toyocie.

 

Jak zaznacza Piotr Krzywda - dyrektor szkoły „przedstawiciele firmy wiedzą jak ważne jest, by zajęcia dydaktyczne odbywały się w oparciu o dobry, profesjonalny sprzęt." "Wyposażone pracownie to gwarancja przygotowania dobrego, profesjonalnie wykształconego absolwenta, przyszłego pracownika.” – dodaje dyrektor wałbrzyskiego mechanika. Współpraca między firmą a szkołą została w bieżącym roku zgłoszona również do nagrody Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach tzw. "ROKU ZAWODOWCÓW".

Źródło: Materiały Prasowe