Szkolnictwo zawodowe zaspokajające potrzeby pracodawców to cel Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Do programu współpracy szkół i firm skupionych w LSSE zdecydowały się przystąpić kolejne instytucje – firma BASF Polska oraz starostwo średzkie.

We wtorek 25 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2  odbędzie uroczystość podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie szkolnictwa zawodowego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, firmy BASF i starostwa.
 
LSSE od lat wspiera rozwój szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku. W strefie działa 10 klas patronackich, w których nauka zawodu odbywa się zarówno w szkołach jak i firmach.

Prekursorem rozwoju szkolnictwa dualnego w Strefie była firma Volkswagen, która kilkanaście lat temu zapoczątkowała starania o wpisanie na listę zawodów – mechatronika. Dziś absolwenci tego kierunku są poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami.
 
Firma BASF i starostwo w Środzie Śląskiej to kolejne instytucje zaangażowane w kształcenie wykwalifikowanej kadry na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wszyscy partnerzy listu intencyjnego zobowiązują się m.in. do wspólnej pracy na rzecz dostosowania kierunków nauczania do potrzeb firm, pozyskiwania funduszy na cele edukacyjne, oraz przede wszystkim organizowania i przeprowadzania praktyk zawodowych na terenie firmy BASF Polska, a także promowania idei wsparcia szkolnictwa zawodowego wśród innych firm współpracujących z koncernem.