W ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk opadów komunalnych” realizowanego przez Dolnośląską Inicjatywę Samorządową i współfinansowanego przez Unię Europejską, zostaną przeprowadzone prace rekultywacyjne na łącznej powierzchni 21,19 ha. Dotychczasowe składowiska nabiorą więc zupełnie innego wymiaru i staną się miejscem przyjaznym mieszkańcom. Na tym jednak nie koniec. Pomyślano także o kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na gospodarowanie odpadami oraz ponowne ich użycie, a także o budowie ścieżek edukacyjnych.

Szczegóły związane z realizacją kampanii edukacyjnej zostały przedstawione podczas zorganizowanej 10 lutego 2015 r. konferencji prasowej, na której w roli prelegentów wystąpili: prezes zarządu Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej, PR Manager kampanii oraz ekspert z Politechniki Wrocławskiej.

 

Trwają intensywne prace rekultywacyjne na siedmiu gminnych składowiskach odpadów komunalnych, natomiast prace na składowiskach w Strzegomianach (gm.

Sobótka) i w Sulikowie zostały już zakończone. Prace rekultywacyjne polegają na uporządkowaniu skarp i wierzchowiny składowisk, zapewnieniu odgazowania złoża, uszczelnieniu przed migracją wód opadowych, wykonaniu warstwy odwadniającej oraz okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) wraz z nasadzeniami roślinności - mówi Małgorzata Jarzynka, prezes zarządu DIS.

Stan zaawansowania rekultywacji na poszczególnych składowiskach z końcem stycznia 2015 r. wyglądał następująco:
1. Strzegomiany gm. Sobótka – prace zakończone.
2. Sulików – prace zakończone.
3. Polanica-Zdrój – wykonano ok. 95% prac.
4. Bystrzyca Kłodzka - wykonano ok. 18% prac.
5. Stróża gm. Mietków - wykonano ok. 58% prac.

6. Przemków - wykonano ok. 88% prac.
7. Sulęcin gm. Siechnice - wykonano ok. 75% prac.
8. Ziębice - wykonano ok. 94% prac.
9. Jędrzychowice gm. Zgorzelec -  wykonano ok. 80% prac.

Równolegle prowadzona jest kampania edukacyjna, której celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Ukierunkowana jest na działania ograniczające powstawanie odpadów, ponowne ich użycie oraz metody przywracające im wartość. – dodaje prezes zarządu DIS.

Przekaz kampanii edukacyjnej realizowanej od listopada 2014 r. do grudnia 2015 r. kierowany jest do różnych grup wiekowych. Angażowane są dzieci, ich rodzice, a także przedstawiciele poszczególnych gmin oraz aktywni mieszkańcy. W ramach kampanii, oprócz systematycznej edukacji na stronie www i profilu Facebook, zaplanowano przedstawienia dla dzieci z eko-drużyną w roli głównej (marzec 2015 r.), konkurs plastyczny „Drugie życie śmieci” (marzec-kwiecień 2015 r.), Igrzyska Gmin (kwiecień-czerwiec 2015 r.) oraz eko-książeczkę z różnymi zabawami dla dzieci.

Poprzez systematyczną edukację oraz różnorodne działania aktywizujące społeczność chcemy obudzić w ludziach chęć dbania o środowisko oraz zwiększyć świadomość ekologiczną. Zależy nam na tym, aby każdy wybrał swoją drogę dbania o otaczający go świat. Naszym celem jest pokazywanie różnych możliwości, przekazywanie faktów oraz inspirowanie dobrymi przykładami. Chcemy licznymi działaniami zarazić innych do proekologicznego sposobu życia bez większych wyrzeczeń – podkreśla Anna Szuba-Mach, PR Manager kampanii.

W projekt zaangażowano również eksperta naukowego z Politechniki Wrocławskiej – dr inż. Emilię den Boer, która podczas konferencji podzieliła się swoimi naukowymi i codziennymi obserwacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, a także przedstawiła kilka wskazówek proekologicznych.


Z ponad 1000 składowisk odpadów, które funkcjonowały w Polsce w 2005 roku na koniec 2013 r. zostało już tylko 431 składowisk przyjmujących odpady komunalne. Docelowo planuje się ograniczyć składowanie do poniżej 5% masy wytwarzanych odpadów, więc przed nami zupełnie nowa epoka, w której już nie będzie odpadów, a jedynie surowce do recyklingu lub ewentualnie odzysku jako paliwo zastępujące ropę czy węgiel – mówi dr inż. Emilia den Boer z Politechniki Wrocławskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanej kampanii edukacyjnej „Akcja recooltywacja” można znaleźć na stronie www.dis.org.pl w zakładce „Promocja i Edukacja” oraz na profilu Facebook https://www.facebook.com/dolnoslaska.inicjatywa.samorzadowa