Wciąż trwa nabór wniosków na pożyczki z oprocentowaniem 0% udzielane na warunkach preferencyjnych w ramach pomocy de minimis. Maksymalna kwota pożyczki to 500’000 PLN, maksymalny okres kredytowania - 60 miesięcy. Środki z pożyczki mogą być przeznaczone na wszelkie cele inwestycyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pożyczki są udzielane ze środków RPO WP w ramach projektu „Start i rozwój - pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podlaskiego”.

Ilość środków ograniczona. Decyduje kolejność wpływu wniosków.