Lean Manufacturing, Szkoła Coachów w Biznesie oraz Strategia Pozyskiwania i Zarządzanie Funduszami Unijnymi, to najpopularniejsze kierunki studiów podyplomowych w Letia Business Center. Uniwersytety ekonomiczne z Krakowa i Poznania, wspólnie z partnerem KGHM Letia Legnickim Parkiem Technologicznym S.A. przygotowały zadedykowaną potrzebom lokalnej społeczności – różnorodną ofertę studiów podyplomowych.

O wyborze naszego regionu przez te uczelnie, zdecydowało duże zainteresowanie pracowników firm pragnących rozwijać swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje.
Lean Manufacturing to technika zarządzania przedsiębiorstwem eliminująca wszelkie marnotrawstwo, takie jak nadprodukcja, zawyżone stany magazynowe czy zbędne procedury. Szkoła Coachów w Biznesie to kierunek przygotowany przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Szkoła coachów przygotowuje studentów do pełnienia roli profesjonalnych trenerów w sferze doradztwa indywidualnego (metody wspierania rozwoju pracowników) i grupowego. Studia podyplomowe renomowanych polskich uczelni to kolejna propozycja KGHM Letia Legnickiego Parku Technologicznego S.A.