Prokuratura Okręgowa w Poznaniu po interwencji świętokrzyskiego posła Ruchu Palikota Jana Cedzyńskiego wszczęła śledztwo dotyczące nieprawidłowości w zarządzaniu spółką ENEA Spółka Akcyjna.

Grupa Kapitałowa ENEA zajmuje się handlem energią elektryczną, w którą zaopatruje 2,4 miliony mieszkańców zachodniej i północno-zachodniej Polski. Właścicielem 51 procent akcji spółki jest Skarb Państwa.

Poseł Cedzyński od marca w kolejnych interpelacjach informuje ministra skarbu państwa o rzekomych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Chodzi między innymi o przystąpienie spółki Enea do stowarzyszenia Central Europe Energy Partners i przelanie na konto tej organizacji prawie miliona złotych z tytułu członkostwa.

O swoich podejrzeniach powiadomił również Prokuraturę Okręgową w Poznaniu. I ta 11 czerwca wszczęła śledztwo w sprawie „nieprawidłowego zarządzania majątkiem spółki ENEA i wyrządzenia jej znacznej szkody majątkowej w okresie od 2010 do 2012 roku”.

We wtorek poseł Cedzyński organizuje w Sejmie konferencję prasową poświęconą tej kwestii. – Z żelazną konsekwencją wyjaśnię powody niekompetencji w działaniu ministra i jego urzędników jako instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad spółką – mówi Jan Cedzyński.