Trwa nabór do konkursu Polski Produkt Przyszłości. Jego celem jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Kto może się zgłosić? Jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zgłaszająjący będą oceniani w trzech kategoriach:


  •  produkt przyszłości jednostki naukowej,

  •  produkt przyszłości przedsiębiorcy,

  • produkt przyszłości konsorcjum. 

Nagroda i wyróżnienia przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu, jeżeli projekt jest najdalej na etapie prac wdrożeniowych (projekt niewdrożony), albo został wdrożony do produkcji w okresie od 12 do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do konkursu (projekt wdrożony).

Na zwycięzców czekają statueti, dyplomy, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem Polski Produkt Przyszłości oraz wsparcie w promocji produktu.

Uwaga, organizator konkursu przewiduje także przyznanie nagród specjalnych za projekt:


  • zgłoszony przez firmę typu spin-off,

  • z branży ICT,

  • w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w procesie oceny zgłoszonych rozwiązań.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 maja.

Więcej informacji na ten temat - www.pi.gov.pl/PPP/chapter_95417.asp