W piątek 23 stycznia br. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpiszą umowę z konsorcjum firm Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor oraz Trakt S.A. – wykonawcami obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33. Przy podpisywaniu umowy obecni będą poseł Monika Wielichowska, senator Stanisław Jurcewicz oraz członkowie Zarządu Powiatu Kłodzkiego – wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk i Piotr Marchewka.

  •  Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 30 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez wliczania okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca), z czego pierwsze 12 miesięcy przewidziane jest na zaprojektowanie, a kolejne - na realizację. 

  • Wykonawca zadeklarował 10 lat gwarancji na wykonane prace.

  • Oddanie do ruchu obwodnicy Kłodzka planowane jest w I kwartale 2018 roku.Wartość inwestycji 197,10 mln zł brutto.

  • Obwodnica Kłodzka połączy drogi krajowe nr 8 i nr 33 z drogą krajową nr 46 na kierunku północ-południe. Obwodnica i łącznik z drogą krajową nr 46 mają mieć długość około 9,2 km.