Klaster edukacyjny powołano w celu łączenia potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego na rzecz kształcenia zawodowego i dostosowania go do potrzeb gospodarki i lokalnych rynków pracy. List intencyjny w tej sprawie podpisano w Bolesławcu 9 lutego 2015 r. Pierwsze spotkanie członków Klastra – liderów i aktywistów – odbyło się 29 kwietnia w WSSE INVEST-PARK w Wałbrzychu.

Spośród ponad 40 uczestników (reprezentantów firm inwestujących w Strefie, władz lokalnych, placówek edukacyjnych) wybrano przewodniczącego Klastra. Został nim jednogłośnie Piotr Krzywda, dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

Członkowie określili najważniejsze kierunki działania Klastra, m.in.: dostosowanie kierunków nauczania do potrzeb rynku pracy, promocję kierunków zawodowych  i technicznych wśród młodzieży i jej rodziców, tworzenie klas patronackich, zwiększenie dostępności praktyk i staży zawodowych.

Członkowie Klastra w czasie specjalnie przygotowanych prezentacji uzyskali informacje o tworzonych klasach patronackich; m.in. SEGEPO-REFA (gdzie 15 uczniów zdobędzie zawód operatora obrabiarek skrawających), czy GKN Driveline (tam również 15 uczniów zdobędzie ten sam zawód).

WSSE włącza się w promocję tego przedsięwzięcia, przygotowano plakat, ulotki informacyjne. Planowane są dni otwarte i  prezentacje dla  młodzieży.
Trwają przygotowania do realizacji filmu promującego szkolnictwo zawodowe.  W jego stworzenie zaangażowało się już kilka szkół; szczególnie Zespół Szkół nr 5 Wałbrzych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy, Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" z Wałbrzycha, Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy, Zespół Szkół w Strzegomiu. Zdjęcia do filmu ruszają na początku maja, właśnie trwają castingi wśród uczniów.

W październiku 2015 r. zaplanowano targi zawodowe dla młodzieży. Wśród wystawców znajdą się przedsiębiorcy prezentujący jakich specjalistów w najbliższym czasie zatrudnią oraz szkoły wskazujące jaki kierunek wybrać, aby stać się poszukiwanym na rynku pracy specjalistą. 

Idea Klastra trafiła na wyjątkowo podatny grunt. Bardzo dynamicznie zwiększa się liczba instytucji pragnących współpracować z Klastrem Edukacyjnym przy najbliższych przedsięwzięciach.
Fot. W pierwszym spotkaniu klastra „INVEST in EDU” wzięło udział 40 osób – reprezentantów firm, szkół i władz lokalnych

 

PRZYCZYNY POWOŁANIA KLASTRA

Przedsiębiorstwa potrzebują w trybie ciągłym dobrze przygotowanych kadr. Doskonalenie zawodowe funkcjonuje w nich na bieżąco, częściowo w związku z rotacją pracowników, często z uwagi na  ciągłe zmiany procesów i  wykorzystywanych technologii oraz silną presję konkurencyjności w usprawnianiu i zwiększaniu efektywności procesów.
Proces edukacyjny w instytucjach kształcenia zawodowego ma niedostateczną zdolność szybkiej adaptacji do dynamicznie zmieniającej się praktyki i potrzeb przedsiębiorstw – ze względu na dosyć statyczny programowo i rozciągnięty w czasie charakter.

Ciężar pozyskiwania pracowników i ich kształcenia spoczywa na przedsiębiorstwach. Podnosi to koszty działalności, negatywnie wpływa na wydajność i stanowi istotną barierę dla rozszerzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw, a więc ich skłonność do dalszego inwestowania.
Obecnie występuje znaczny deficyt specjalistów obsługujących zaawansowane maszyny i urządzenia oraz operacje produkcyjne, specjalistów utrzymania ruchu i technicznej kadry kierowniczej odpowiedzialnej za bezpośrednie kierowanie podstawowymi operacjami i procesami produkcyjnymi.

Przedsiębiorstwa strefowe zgłaszają dziś szczególny popyt na takich specjalistów,  i jednocześnie sygnalizują duże problemy z jego zaspokojeniem.
Pod tym względem najtrudniejsza jest sytuacja podstref położonych w dużej odległości od stolic województw i silnych ośrodków przemysłowych, z małymi ośrodkami miejskimi bez znaczącej tradycji przemysłowej.
Lokalne rynki pracy są tam płytkie i przy większej koncentracji podmiotów  gospodarczych potencjał podaży rynku pracy bywa szybko wysycany.
W najlepszej sytuacji pod tym względem są podstrefy położone w stolicach województw i w ich pobliżu, bo korzystają z tamtejszych zasobów rynku pracy. W stolicach województw koncentruje się także główna podaż specjalistów, kadry inżynierskiej i menedżerskiej. Słabość szkolnictwa zawodowego, nadmiar absolwentów liceów ogólnokształcących zasilających rynek pracy, brak wyspecjalizowanych centrów kształcenia praktycznego wraz ze słabością powiatowych urzędów pracy w zakresie obsługi i rozwoju rynku pracy utrudniają rozwiązanie problemów kadrowych.