Czy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wykonało decyzję zobowiązującą spółkę do zmiany umów z odbiorcami?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął w piątek postępowanie w tej sprawie. Objęta została nim również spółka PGNiG Obrót Detaliczny.

W grudniu 2013 roku urząd wydał decyzję, w której uprawdopodobnił wykorzystywanie pozycji dominującej przez PGNiG.

- Spółka stosowała postanowienia umowne niekorzystne dla przedsiębiorców, którzy hurtowo lub detalicznie kupowali od niej gaz - podaje Małgorzata Cieloch, rzeczniczka UOKiK. - Zakwestionowane klauzule ograniczały między innymi możliwość zmniejszania zamawianej ilości paliwa oraz mocy umownej na kolejny rok gazowy, uzależniając ją od zgody dominanta.

W trakcie prowadzonego postępowania spółka zobowiązała się do zmiany zakwestionowanych praktyk. Zgodnie z wydaną decyzją miała obowiązek wystąpić do odbiorców z propozycją aneksowania już zawartych kontraktów. W świetle zobowiązania odbiorcy PGNiG powinni uzyskać większą swobodę zmniejszania zamawianej ilości paliwa oraz wielkości mocy umownej na kolejny rok gazowy.

- Wszczęte w piątek postępowanie sprawdzi, czy spółka wykonała zobowiązanie i zmieniła umowy zgodnie z decyzją - informuje rzeczniczka UOKiK. - Objęta została nim również spółka PGNiG Obrót Detaliczny, która została powołana po wydaniu decyzji i stała się stroną części zakwestionowanych umów.

Za niewykonanie decyzji urzędu grozi kara finansowa - maksymalnie 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki.