Dobra wiadomość dotarła do pracowników i związkowców w Kopalni i Elektrowni Turów. Marek Woszczyk, szef Polskiej Grupy Energetycznej poinformował o tym, że firma zaprzestaje prac nad projektem utworzenia CUW, czyli Centrum Usług Wspólnych. Skąd ta zaskakująca decyzja? - Wielokrotnie mówiliśmy, że projekt CUW w poszczególnych spółkach Grupy będzie realizowany wyłącznie w porozumieniu ze stroną społeczną - przekazał nam Maciej Szczepaniuk, rzecznik PGE.

W rokowaniach, które doprowadziły do takiej decyzji, uczestniczył między innymi Wojciech Ilnicki, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Kopalni Turów. Szef związkowców podkreśla, że to bardzo ważna decyzja dla obu zakładów.
- Główny postulat, który negocjowaliśmy w Warszawie został spełniony - cieszył się Ilnicki tuż po ogłoszeniu decyzji. - Taka decyzja zapewni wszystkim pracownikom spokojną pracę - dodał.
Jednak postanowiez poprzedniego tygodnia nie kończy sporu zbiorowego, do którego przystąpiły także inne zakłady z grupy kapitałowej Polska Grupa Energetyczna.
- Postulat sporu zbiorowego dotyczący CUW-u został spełniony, ale w niektórych zakładach, które przystąpiły do sporu, związki domagają się także spełnienia innych postulatów - wyjaśnia Ilnicki.
Pomysł utworzenia CUW spotkał się ze sporą krytyką ze strony związków zawodowych. Z tego powodu w połowie stycznia działacze w kopalni ogłosili wszczęcie sporu zbiorowego.

- Żądamy wycofania się pracodawcy z wdrażania działań restrukturyzacyjnych w Oddziale KWB Turów - informowali przed miesiącem przedstawiciele kopalnianej „Solidarności”.

Dlaczego nowy pomysł władz energetycznego giganta budził tak duże emocje? Związki przekonywały, że utworzenie CUW, czyli jednego centrum świadczącego usługi administracyjne (księgowość, kadry, itd.) w firmie, mogłoby prowadzić do zagrożenia interesów pracowników zatrudnionych obecnie w tych działach. Ponadto przekonywano, że sposób prowadzenia zmian nie jest objęty zawartymi porozumieniami i układami.
Polska Grupa Energetyczna odpierała te zarzuty wyjaśniając, że wszystko odbywa się zgodnie z przepisami, a utworzenie CUW nie jest elementem restrukturyzacji.
- Grupa Kapitałowa PGE realizuje wewnętrzne zmiany organizacyjne przy pełnym poszanowaniu zawartych umów ze Związkami Zawodowymi, przestrzegając powszechnego i wewnątrzzakładowego prawa - wyjaśniała kilka tygodni temu Iwona Paziak, rzecznik prasowy PGE GiEK.