OPTeam S.A., notowana na giełdzie spółka informatyczna, podpisała w ramach konsorcjum kontrakt z firmą PGE Obrót S.A. o wartości ponad 9,78 mln zł.

Umowa dotyczy realizacji usług archiwizacji oraz prowadzenia archiwum dokumentów klienckich. Partnerami OPTeam w konsorcjum są firmy ArchiDoc S.A. oraz Inforsys S.A.

PGE Obrót S.A. to jedna z głównych spółek należących do PGE S.A. – czołowej w Polsce grupy energetycznej i jednocześnie jednego z największych przedsiębiorstw energetycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. PGE Obrót obsługuje ponad 5 milionów odbiorców energii elektrycznej.

- Z uwagi na ogromną ilość przetwarzanych dokumentów - umów, faktur, reklamacji czy korespondencji z klientami - oraz wysokie wymogi związane z obsługą procesów ich rejestracji, przechowywania, udostępniania i bezpieczeństwa niezwykle istotne jest doświadczenie firm wdrażających projekty informatyczne dotyczące archiwizacji dokumentacji oraz systemów ich obiegu – podkreśla Wacław Szary, prezes zarządu OPTeam.

- Podpisanie umowy z PGE Obrót jest też potwierdzeniem mocnych kompetencji OPTeam w zakresie realizacji projektów dla sektora energetycznego.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tym obszarze oraz wyspecjalizowanemu zespołowi rozwiązania informatyczne, które dostarczamy branży, w pełni odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom odbiorców – dodaje Wacław Szary.

W poprzednich latach OPTeam realizował projekty z zakresu archiwizacji dokumentacji m.in. dla PGE Dystrybucja S.A. Wśród klientów spółki z branży energetycznej znajdują się także m.in.: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. czy Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.