Dzięki europejskiej dotacji w wysokości ponad 2,2 mln zł Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji wybuduje łącznie około 3 km sieci kanalizacyjnej. Zostanie także wybudowane i zmodernizowanie około 1 km sieci wodociągowej. Odcinki kanalizacji powstaną w: Szczawnie-Zdroju (rejon ul. Zacisze i Sienkiewicza), Jedlinie-Zdroju (ul. Barbary, Piastowskiej, Zakopiańskiej, Moniuszki i Świdnickiej. Przy tej ostatniej ulicy zostanie wybudowany także wodociąg).

Z nowych inwestycji skorzystają także mieszkańcy Wałbrzycha. W dzielnicy Sobięcin przy ul. Skalistej i Stromej zaplanowano przebudowę sieci wodociągowej i budowa kanalizacji.

Wartość całego projektu to około 3 mln zł.

Potwierdzenie finansowego wsparcia z Programu Infrastruktura i Środowisko wręczy prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa.

Ważny dokument odbierze przewodniczący zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu Marek Mielniczuk. 

Miliard na środowisko

Wałbrzyski projekt nie jest jedynym, który otrzymał wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W regionie powstały nowoczesne oczyszczalnie ścieków oraz sieci wodne i kanalizacyjne o łącznej długości ponad 400 km. Wszystko to jest możliwe dzięki Programowi Infrastruktura i Środowisko, z którego dolnośląskie spółki komunalne i gminy pozyskały pieniądze na te inwestycje. Zadania są obsługiwane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Fundusz jest aktywnym partnerem dolnośląskich beneficjentów, którym zapewnia nie tylko finansowe, ale tak że merytoryczne wsparcie. WFOŚiGW we Wrocławiu m.in. monitoruje i pomaga podczas opracowania projektów do udziału w konkursach, ocenia złożone wnioski, zawiera umowy, rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne.


  •  ok. 1 mld zł – łączna wartość wszystkich 44 zadań obsługiwanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu.

  •  ok. 0,5 mld zł – wartość dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko.

  • około 62 tys. – ilość osób, która skorzysta z podłączeń do kanalizacji.

  •  około 350 km – długość nowej sieci kanalizacyjnej.

  •  ponad 75 km – długość nowej sieci wodociągowej.

  •  9 – ilość nowych i zmodernizowanych oczyszczalni ścieków.