Ponad siedem tysięcy metrów kwadratowych zajmie w tym roku prezentowana od 1 do 4 września na salonie obronnym w Kielcach wystawa obrazująca historyczne i najnowsze wyposażenie polskiego wojska. Zobaczyć będzie można na niej wyjątkowe eksponaty.

Poza jednostkami podległymi Dowództwu Generalnemu reprezentowanymi przez Inspektoraty: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych – wystawią się żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz przedstawiciele wojskowych uczelni. Za całość Wystawy odpowiada Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, który wraz z podległymi jednostkami zaprezentuje najnowocześniejszy sprzęt i wyposażenie wprowadzone do Sił Zbrojnych.

Przedstawi wybrane elementy zabezpieczenia logistycznego wojsk w warunkach polowych, laboratoryjnych oraz dydaktycznych. Na Wystawie nie zabraknie również stoisk Ośrodków Badawczo-Wdrożeniowych: Służby Mundurowej oraz Służby Żywnościowej. Zabezpieczenie logistyczne Narodowego Elementu Wsparcia przedstawią Brygady logistyczne z Bydgoszczy i Opola. Ponad 400 żołnierzy będzie zaangażowanych w organizację i przygotowanie tegorocznej Wystawy. Od 21 sierpnia przemieszczą siły i środki, a pełną gotowość do Wystawy osiągną 31 sierpnia. To duże wyzwanie logistyczne, zwłaszcza, że do świętokrzyskiego przewożony będzie z całego kraju ciężki sprzęt wojskowy m.in. Kołowe Transportery Opancerzone ROSOMAK, Radiolokacyjny Zestaw Rozpoznania Artyleryjskiego LIWIEC, pojazdy inżynieryjne i dziesiątki sztuk innego sprzętu używanego w codziennej służbie przez żołnierzy. W ramach swoich zadań żołnierze, poza transportem sprzętu do Kielc, ustawią stoiska wystawowe oraz wyeksponują uzbrojenie i sprzęt. Tegoroczna wystawa odbywa się pod hasłem 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej, dlatego na wielu stoiskach jednostki i instytucje wojskowe odniosą się do dziedziczonych przez nie tradycji.