2 lutego br. rozpocznie się rekrutacja na zajęcia IV edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego we Wrocławiu. W minionej edycji wzięło udział ponad 100 uczennic i uczniów klas piątych i szóstych. Partnerem Strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski. Patronat honorowy nad programem sprawuje Minister Edukacji Narodowej.Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to nieodpłatny program edukacji ekonomicznej, który ma na celu promowanie edukacji ekonomicznej wśród najmłodszych, ale także rozwijanie samodzielnego myślenia, skutecznego komunikowania się czy działania w zespole.

- W zakresie edukacji ekonomicznej najmłodszych mamy wciąż bardzo wiele do zrobienia. Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że dzieci mają wielką potrzebę edukowania się w zakresie podstaw ekonomii i zarządzania finansami” – mówi Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – organizującej projekt.

Zajęcia w ramach EUD są prowadzone na siedmiu wyższych uczelniach:  


  • w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,

  • na Uniwersytetach Ekonomicznych w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu, 

  • przy Uniwersytecie w Białymstoku,

  • w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

  • na Uniwersytecie Szczecińskim.

Semestr zajęć składa się z  sześciu spotkań trwających 90 minut. Spotkania EUD mają charakter interaktywny: składają się z wykładu i warsztatów prowadzonych w grupach. Zajęcia kończą się prezentacją prac warsztatowych.  Prowadzone są przez wykładowców akademickich oraz ekspertów Fundacji. W tej edycji będzie można dowiedzieć się między innymi, na czym polegają negocjacje w biznesie, czym jest PR, a także dlaczego jedne kraje są biedne a inne bogate. Wszyscy chętni na koniec semestru zajęć mogą przystąpić do końcowego testu wiedzy.

Trzech najlepszych studentów EUD danego ośrodka otrzymuje wartościową nagrodę.
Uzupełnieniem zajęć dla dzieci, są wykłady dla rodziców, na których można dowiedzieć się m.in. jak nauczyć dziecko dysponowania własnymi pieniędzmi, jak wychowywać dziecko w dobie Internetu i nowych technologii, a także jak budować motywację do nauki.

Program dysponuje też platformą służącą realizacji przedsięwzięć edukacyjnych dla studentów ze wszystkich ośrodków EUD. Można na niej znaleźć materiały z wykładów, obejrzeć relacje video z zajęć, podyskutować na forum lub wziąć udział w konkursie.   

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy działa od 2008 roku. Dotychczas z możliwości udziału w programie skorzystało ponad 6800 uczennic i uczniów z całej Polski. Nabór na zajęcia będzie prowadzony w dniach 2  – 23 lutego br. Formularz zapisów oraz wszystkie informacje na temat programu zajęć dla każdego z ośrodków EUD, prowadzących, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na: www.uniwersytet-dzieciecy.pl.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.