Na bezpłatnym koncie będzie można wykonać 15 operacji miesięcznie.

Bezpłatny produkt wymusza Unia Europejska, zarówno na bankach, jak i SKOK-ach. Rachunek będzie przeznaczony dla osób przebywających na terenie UE, które z różnych powodów go jeszcze nie posiadają, czyli dla nowych klientów.

Jak szacuje portal Bankier.pl, 57 proc. Polaków w wieku 65 lat i więcej nie korzysta z żadnych produktów bankowych.

- Rachunek będzie bezpłatny, ale liczba darmowych operacji płatniczych będzie ograniczona - mówi Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankiera.pl. - Prawdopodobnie bez opłat klient będzie mógł wykonać około 10-15 transakcji miesięcznie. Jeśli przekroczy ten limit, bank będzie mógł naliczyć opłatę, ale nie będzie mogła być ona wyższa, niż stosowana w ramach standardowych kont osobistych oferowanych innym klientom.

Resort finansów pracuje nad ustawą, która ma wprowadzić unijne przepisy w życie. Projekt zakłada, że w ramach bezpłatnego limitu powinny się znaleźć takie usługi, jak: wpłaty na ten rachunek, wypłaty gotówki w bankomacie lub w placówce dostawcy, przy użyciu terminala płatniczego ("cashback"), wykonywanie poleceń przelewu, poleceń zapłaty, w tym stałych zleceń oraz płatności kartą płatniczą, w tym online.

Dostawcy nie będą mogli w ramach rachunku podstawowego oferować innych usług, w tym powiązanych z udzielaniem konsumentowi kredytu. Wynika to z koncepcji samego rachunku, który w założeniu ma być oferowany mniej zamożnej i nieubankowionej części społeczeństwa. 

Źródło: