Jaki jest cel programu? Na jakim obecnie jest etapie? Czy polscy przedsiębiorcy mogą wziąć w nim udział i do kogo się zgłaszać?

Marka Polskiej Gospodarki (MPG) powstała w ramach realizacji projektu Ministerstwa Gospodarki pod nazwą "Przeprowadzenie badań wizerunkowych Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych oraz opracowanie koncepcji wizualizacji programu promocji polskiej gospodarki".

MPG ma promować polskie produkty i polskich przedsiębiorców za granicą. W tym celu ministerstwo przeprowadziło badania wizerunkowe na temat tego, jak widzą Polskę zagraniczni przedsiębiorcy oraz jak polscy przedsiębiorcy postrzegają swoją pozycję za granicą. Wynika z nich, że najważniejszym atutem polskiej gospodarki są ludzie, ich wiedza i umiejętności oraz otwartość na współpracę.

Marka Polskiej Gospodarki obejmuje 15 programów dla następujących branż: meblarska, jubilersko-bursztynnicza, usługi IT/ICT, przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny, produkcja jachtów i łodzi rekreacyjnych, produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej, stolarka okienna i drzwiowa, budownictwo, ochrona i zachowanie zabytków, kosmetyki, maszyny i urządzenia górnicze, odzież, dodatki, galanteria skórzana, turystyka medyczna, przemysł obronny, a także polskie specjały żywnościowe.

Na jakim etapie jest obecnie program? - Program jest obecnie realizowany poprzez 15 branżowych programów promocji oraz programy promocji o charakterze ogólnym - podało nam Ministerstwo Gospodarki. - W ramach tych działań promocyjnych wszystkie stoiska targowe i wystawiennicze, materiały promocyjne, publikacje, filmy promocyjne są opatrzone logiem MPG. Trwają także przygotowania do kampanii informacyjno-promocyjnej, która w oparciu o ideę Marki Polskiej Gospodarki będzie promować polska gospodarkę w kraju i za granicą. Kampania planowana jest na 2013 rok.

Przedsiębiorco, czy możesz włączyć się jeszcze w ten program? Tak. Ministerstwo Gospodarki zachęca do tego i do aktywnego uczestnictwa w promowaniu polskich specjalności eksportowych.

fot. Katarzyna Paczewska

- Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w programie Marki Polskiej Gospodarki, powinni wysłać do Ministerstwa Gospodarki wniosek o zgodę na udostępnienie znaku Marki Polskiej Gospodarki, w którym wskazują między innymi na przedsięwzięcie, w ramach którego zostanie wykorzystany znak MPG (np. publikacja, impreza, gadżet promocyjny, strona internetowa), zawartość merytoryczną, zasięg, grupę docelową itp. oraz nośnik opracowanych materiałów (plakat, roll-up, film, baner, publikacja, witryna internetowa itp.) - więcej na stronie http://www.mg.gov.pl/files/upload/14708/Wniosek_o_uzyczenie_wzor.doc - podano nam w ministerstwie. - Z kolei przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w 15 programach branżowych oraz programach promocji o charakterze ogólnym na 5 rynkach perspektywicznych: Algierii, Brazylii, Kandzie, Kazachstanie i Turcji, zachęcamy do zgłaszania się do realizatorów tych programów, a następnie składania wniosków o dofinansowanie udziału w imprezach.

Więcej informacji na temat Marki Polskiej Gospodarki znajdą Państwo na stronie http://www.mg.gov.pl/Fundusz+UE/POIG/Marka+Polskiej+Gospodarki