O franczyzie i sposobie na otwarcie własnego McDonalds'a w rozmowie z Moniką Dąbrowską, prezesem Polskiej Organizacji Franczyzodawców i zarazem managerem franczyzy w McDonald's.

Jak ocenia pani zainteresowanie franczyzą na polskim rynku?

Systemy franczyzowe są obecne na naszym rynku już od wielu lat, a z każdym kolejnym rokiem zwiększa się ilość dostępnych rozwiązań biznesowych działających na zasadzie licencyjnej. Świadomość polskich przedsiębiorców w zakresie możliwości współpracy franczowej jest dzisiaj bardzo wysoka. Taką formą prowadzenia działalności interesują się zarówno wieloletni pracownicy korporacji, rozważający uruchomienie własnej firmy, jak i przedsiębiorcy prowadzący własne, niewielkie przedsiębiorstwa.

Franczyza daje możliwość działania na własny rachunek, przy jednoczesnym wsparciu większego partnera - franczyzodawcy. Takie rozwiązanie to synergia sprawdzonego modelu biznesowego i zaangażowania przedsiębiorcy pracującego na sukces własnego przedsiębiorstwa.

Czy wystarczy zostać franczyzobiorcą, by odnieść sukces?

Spośród wielu powszechnych wyobrażeń dotyczących prowadzenia działalności biznesowej na zasadach franczyzy istnieje powszechne przekonanie, że już samo kupno franczyzy znanej marki gwarantuje sukces przedsięwzięcia. Tak jak każda inna działalność gospodarcza, prowadzenie przedsiębiorstwa licencyjnego wymaga przede wszystkim zaangażowania, skutecznego zarządzania oraz ciągłego inwestowania w rozwój firmy. Przykładowo system McDonald's oprócz pakietu poprzedzającego i inaugurującego współpracę ofertuje swoim franzczyzobiorcom, jako jedna z niewielu marek, stałe konsultacje i pomoc w prowadzeniu własnej restauracji.

Z drugiej strony działania w ramach systemu franczyzowego dają również ogromne możliwości rozwoju przedsiębiorców i niejednokrotnie wpływają na rozwój globalnej marki. Wystarczy wspomnieć, że takie innowacje produktowe McDonald's jak Big MacR, Filet-O-FishR czy ciastko jabłkowe, są właśnie pomysłami franczyzobiorców.

Około połowa restauracji McDonald's w Polsce działa w oparciu o franczyzę. Czy proporcje te wyglądają podobnie także na innych rynkach?

W chwili obecnej na polskim rynku działają 304 restauracje McDonald's, z czego ponad połowę stanowią obiekty prowadzone przez franczyzobiorców, a wartości te stale rosną. Na dojrzałych rynkach udział franczyzy w ogólnej liczbie restauracji sięga około 80%. Trzeba tu zaznaczyć, że z punktu widzenia McDonald's potencjał polskiego rynku gastronomicznego jest wciąż niewykorzystany. McDonald's nie zwalnia dynamiki rozwoju i planuje utrzymać tempo kolejnych otwarć. Wiele z nich będą stanowiły właśnie lokale
prowadzone na zasadzie franczyzy.

Jakie doświadczenie biznesowe powinna posiadać osoba zainteresowana pozyskaniem praw licencyjnych do państwa marki?

Podstawą sukcesu franczyzy w Systemie McDonald's jest dobór odpowiednich kandydatów na franczyzobiorców. McDonald's poszukuje ludzi przedsiębiorczych, którzy chcieliby pracować w ramach dużego i odnoszącego sukcesy systemu, a jednocześnie posiadać własne przedsiębiorstwo i na bieżąco nim kierować. Nie oczekujemy od kandydatów na licencjobiorców praktyki w żadnej konkretnej branży, a nasi franczyzobiorcy mają bardzo różnorodne doświadczenia z okresu poprzedzającego współpracę z siecią. Nie jest istotnie gdzie franczyzobiorca zdobywał doświadczenie, ale co osiągnął w życiu zawodowym i jakimi sukcesami może się pochwalić.