Przyszłoroczny budżet województwa to prawie 1,26 mld złotych. Ponad 40 proc. wydatków samorząd przeznaczy na inwestycje. W porównaniu do ub.r. projekt zakłada zwiększenie wydatków na drogi, kolej, zdrowie, kulturę, ochronę zabytków, edukację i naukę. Powraca fundusz rozwojowy. Jednocześnie zmniejszamy deficyt budżetowy. Przyszłoroczny budżet to głównie środki krajowe. Dopiero w następnych latach pojawią się środki unijne, które znacząco go powiększą. Mimo tego samorządowcom udało się skonstruować rozwojowy budżet inwestycyjny.

Rozwojowy budżet
Marszałek województwa Cezary Przybylski przyznaje, że prace nad budżetem nie były łatwe.
– Skonstruowanie dobrego budżetu to poważne wyzwanie. Naszym priorytetem było i jest tworzenie realnych podstaw pod rozwój regionu w przyszłości. To oznacza przeznaczanie możliwie największych środków na inwestycje. Jednocześnie musimy zapewnić realizację bieżących potrzeb mieszkańców Dolnego Śląska, i to w różnych dziedzinach życia. Udało nam się wypracować optymalne rozwiązanie – mówi Cezary Przybylski.

 

Miliony na drogi i kolej
W projekcie największą pozycję stanowi transport. Zarząd przeznaczył na projekty drogowe i kolejowe prawie 530 mln zł. Prawie czterokrotnie wzrastają wydatki na poprawę stanu infrastruktury drogowej. Te osiągną w przyszłym roku najwyższą w historii kwotę 126 mln zł. Wśród inwestycji zaplanowanych do realizacji w przyszłym roku znajdują się między innymi wschodnia obwodnica Wrocławia, skomunikowanie wybudowanych mostów na Odrze w Ciechanowie i Brzegu Dolnym, obwodnica Góry i Złotoryi. 10 mln więcej niż w ubiegłym roku wydamy na kolej.
 

Więcej na kulturę i sport
Wg projektu większe wydatki zaplanowano także w obszarze kultury – w sumie prawie 88 mln. Jest zatem duża szansa, że do dolnośląskich instytucji kultury trafią wyższe dotacje. 5 mln złotych zarząd zamierza wydać na ochronę zabytków. Dolny Śląsk ma szansę pozostać liderem inwestycji w obszarze sportu. 4 mln przeznaczono na rozpoczęcie prac nad inwestycją w Jakuszycach, 1,5 mln na rozbudowę ośrodka na Jamrozowej Polanie. W budżecie przewidziano na zadania sportowe kilkanaście mln zł, ale w tym przypadku istotnym źródłem są finanse zewnętrzne będące w dyspozycji samorządu – ponad 21 mln. W przyszłym roku będziemy realizować ponad 80 inwestycji sportowych w regionie.

Ochrona zdrowia
Ważną pozycją w budżecie pozostaje ochrona zdrowia. W tym roku to prawie 50 mln zł. Po zakończeniu budowy Nowego Szpitala Wojewódzkiego rozpoczynają się prace koncepcyjne związane z powstaniem nowego szpitala onkologicznego. Wśród najważniejszych zadań znajdziemy też Dolnośląski Ośrodek Medycyny Innowacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, czy też projekty Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych. Szpitale podlegające marszałkowi dysponują budżetem porównywalnym z budżetem całego województwa – tj. 1,1 mld zł.
 
Wraca fundusz rozwojowy
2,5 mln złotych zarząd województwa będzie chciał przeznaczyć na wsparcie dla najbardziej potrzebujących samorządów. To instrument umożliwiający biedniejszym samorządom lokalnym korzystanie ze środków unijnych oraz innych sposobów uzyskiwania pomocy finansowej, która wymaga jednak wkładu własnego.
Mniejszy dług
Władze regionu planują w przy-szłym roku zmniejszenie zadłużenia o 58 mln zł. Stąd w zapisach budżetu mniejszy niż w ubiegłym roku deficyt budżetowy. Do jego sfinansowania – jak co roku - trzeba będzie zaciągnąć kredyt. Tym razem jednak jego wysokość będzie dwukrotnie niższa niż rok temu i wyniesie 121 mln zł (w 2015 roku było to 234 mln).

Integracja społeczna
Urzędnicy zaproponowali większe środki na integrację społeczną. W projekcie budżetu znalazły się m.in. pieniądze na program stypendialny, wsparcie organizacji pozarządowych, w tym sztandarowy projekt województwa – Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego (pół miliona zł), utrzymanie Zakładów Aktywności Zawodowej i program Dolny Śląsk bez Barier.

Dochody


 • CIT        460.650.300 zł

 • PIT        104.165.999 zł

 • Dotacje z budżetu państwa na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych    266.388.352 zł

 • Dotacje z budżetu państwa na realizację  zadań krajowych własnych oraz z zakresu administracji rządowej        87.826.268 zł

 • Pozostałe dotacje (w tym m.in. z funduszy celowych i od innych jednostek samorządu terytorialnego)    15.262.411 zł

 • Subwencja ogólna        77.442.571 zł

 • Dochody własne ze źródeł krajowych uzyskiwane przez jednostki budżetowe    80.560.628 zł

 • Dochody związane z realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych    63.199.892 zł

Wydatki


 • Transport        530.563959 zł

 • Rolnictwo i ochrona środowiska        255.830.827 zł

 • Wsparcie rozwoju regionalnego    107.889.943 zł

 • Kultura        88.079.878 zł

 • Edukacja i nauka        76.583.326 zł

 • Administracja publiczna        70.627.626 zł

 • Ochrona zdrowia        50.311.557 zł

 • Integracja społeczna        43.804.662 zł

 • Obsługa długu        24.677.525 zł

 • Kultura fizyczna i turystyka        13.589.762 zł

 • Pozostałe wydatki        4.451.680 zł