Już nie tylko Grecja, ale też i Chiny straszą inwestorów. Niepokojące są zwłaszcza wskaźniki koniunktury dla chińskiego przemysłu. W ślad za nimi spadają ceny surowców, w tym miedzi, co uderza w KGHM.W ciągu ostatniego miesiąca dolnośląskie spółki notowane na giełdzie radziły sobie dość dobrze. Największe powody do zadowolenia mają akcjonariusze CUBE. Kurs akcji tej spółki wzrósł o 44,06 proc. Dobre wyniki zanotowały również FAM (wzrost o 24,56 proc.) i Rank Progress (+22,86 proc.). (WK) Spółka/ Kurs w zł/ Zmiana w proc

AB    41,25    3,05%    
ATMGRUPA    3,44    -8,27%    
BUDOPOL WROCŁAW    0,04    -20,0%
BANK ZACHODNI WBK    291,1    -12,84%        
CCC    187,6    5,07%    
CFI  HOLDING S.A.    11,5    10,05%
CUBE .ITG    4,12    44,06%                    
AMREST HOLDINGS    168,0    14,91%    
E-KANCELARIA GRUPA     0,03    0,0%
PRAWNO-FINANSOWA         
ELEKTROTIM    12,95    3,6%        
EMC INSTYTUT MEDYCZNY    15,43    0,65%    
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ    53,5    9,18%    
FAM GRUPA KAPITAŁOWA    0,71    24,56%    
FEERUM    18,6    16,25%    
FAST FINANCE    0,85    -35,61%    
INDATA SOFTWARE    1,5    -33,33%
GETIN HOLDING    1,45    -18,08%    
INTERFERIE    4,7    3,3%    
IMPEL    29,6    -4,52%    
KGHM POLSKA MIEDŹ    89,0    -19,82%    
ZEW KOGENERACJA    67,7    -0,44%    
KRUK    168,0    5,33%    
LIBET    2,62    3,97%    
LC CORP    1,97    2,6%    
LIVECHAT SOFTWARE    29,05    -2,61%    
MW TRADE    15,7    -3,68%    
PCC ROKITA    39,47    -1,69%            
PCC EXOL    3,19    -0,93%        
POLCOROLIT    0,8    11,11%
PRIMA MODA    1,59    -10,17%    
POWER MEDIA    1,29    0,0%    
RANK PROGRESS    3,44    22,86%    
RAWLPLUG       7,94    1,15%
SELENA FM                      19,5                         -11,36%    
SONEL                           11,8                              2,7%
TARCZYŃSKI     12,0    -9,43%
TELFORCEONE    3,39    -15,88%    
TIM     9,67    2,87%
TOYA     4,2    -10,64%
TRAVELPLANET     4,03    -1,23%
VOTUM     18,84    -2,59%
VANTAGE DEVELOPMENT     2,82    5,22%
WADEX     5,47    10,51%
DOM MAKLERSKI WDM     0,5    -12,28%
WORK SERVICE                         18,1    2,26%           
ZETKAMA    78,77    6,45%
Oprac. MKOM