W piątek 8 maja w godzinach od 11.30 do 14, w Szpitalu Uzdrowiskowym “Jagusia” w Kudowie Zdroju odbędzie się akcja “drzwi otwarte”. iedzający będą mogli wziąć udział w warsztatach kulinarnych, uzyskać poradę medyczną, dowiedzieć się kto i jak może skorzystać z leczenia uzdrowiskowego.Będzie to również okazja, żeby zobaczyć nowoczesne klasy i zaplecze edukacyjne szkoły działającej przy „Jagusi”, porozmawiać z nauczycielami, pielęgniarkami i fizjoterapeutami pracującymi w ośrodku.

Drzwi otwarte zostały zorganizowane w ramach ogólnopolskiej  ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Koordynatorem akcji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Uzdrowiska Kłodzkie - Grupa PGU, jako jeden z największych beneficjentów funduszy europejskich w regionie, przyłączyły się do akcji.
- Dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego nową jakość otrzymał między innymi Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci „Jagusia” w Kudowie-Zdroju -  mówi Maciej Markowski, wiceprezes zarządu Uzdrowisk Kłodzkich – Grupa PGU.

- A to tylko część środków unijnych, z jakich skorzystała cała Polska Grupa Uzdrowisk. Dlatego też z przyjemnością angażujemy się w takie akcje, jak Dni Otwarte Funduszy Europejskich, promując nie tylko możliwości, jakie daje Unia Europejska, ale i naszą coraz bardziej doinwestowaną infrastrukturę.
Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych zrealizowane zostały projekty dla najmłodszych, takie jak: przebudowa Szpitala Uzdrowiskowego „Jagusia” na specjalistyczny ośrodek leczenia otyłości i schorzeń narządu ruchu dla dzieci i dorosłych. Inny projekt  to przebudowa i rozbudowa szpitala  na Specjalistyczne Centrum Profilaktyki, Leczenia oraz Nowoczesnej Edukacji prozdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.