Rozmowa ze Stanisławem Laskowskim, starostą jaworskim

Co można zaliczyć do największych atutów powiatu?
Często mówimy, że powiat jaworski to bogactwo-przyrodniczo kulturowe, ponieważ na jego terenie znajduje się mnóstwo cennych obiektów dziedzictwa historycznego, jak również unikatowe okazy fauny i flory. Pośród zabytków z pewnością perełką jest XVII wieczny Kościół Pokoju w Jaworze – wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.

Ponadto rzeszę turystów przyciąga średniowieczny zamek w Bolkowie, gdzie co roku odbywa się znana w całym kraju impreza Castle Party. Ziemia jaworska skupia również wiele cennych okazów przyrody. Jako że znajdujemy się w części na terenie Gór i Pogórza Kaczawskiego, znanych jako Kraina Wygasłych Wulkanów – można u nas zobaczyć powulkaniczne wzniesienia powstałe przed milionami lat. Na terenie naszego powiatu znajduje się też Park Krajobrazowy „Chełmy” z rezerwatami przyrody „Wąwóz Myśliborski” oraz „Mszana i Obłoga”, a także wąwozy w miejscowościach Lipa, Siedmica i Grobla. Dodać muszę, że powiat jaworski stwarza warunki do odkrywania tych miejsc. Inwestujemy w infrastrukturę turystyczną. Dzięki środkom unijnym utworzyliśmy w Jaworze schronisko młodzieżowe o bardzo wysokim standardzie, które może przyjąć 69 turystów, natomiast w urokliwym pałacyku w Muchowie może spędzić wspaniale czas i przenocować 49 osób. Właśnie w Muchowie uruchomiliśmy wypożyczalnię rowerów i kijów nordic walking, a trzeba dodać, że znajdują się tam piękne łąki trzęślicowe, a w pobliżu także wygasłe wulkany Czartowska Skała i Mszana.
 

Jakie są atuty gospodarcze powiatu?
Tereny powiatu to atrakcyjne miejsce do inwestowania i rozwoju działalności gospodarczej. Obecnie powiat jaworski skupia zakłady o zróżnicowanej strukturze branżowej. Podstawowymi sektorami działalności gospodarczej są: rolnictwo, handel i usługi. Główną dziedziną większych przedsiębiorstw jest przemysł metalowy, chemiczny i transport. W Jaworze znajdują się tereny przynależne do podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, a już niebawem także do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Istotną zaletą powiatu jaworskiego jest duża dostępność wykwalifikowanych zasobów ludzkich w kluczowych branżach, takich jak: produkcja, usługi oraz sektor nowoczesnych technologii. Dzieje się to za przyczyną dobrze funkcjonującego systemu edukacyjnego, a także dzięki potencjałowi demograficznemu.Przedsiębiorcy inwestujący na tym obszarze mogą liczyć na przychylność władz lokalnych oraz fachową pomoc Powiatowego Urzędu Pracy.
 

Jak wygląda infrastruktura komunikacyjna ?
Śmiało można powiedzieć, że zarówno położenie geograficzne, jak i dostępność komunikacyjna powiatu to chyba jego najważniejszy atut. Powiat zlokalizowany jest w centrum Dolnego Śląska, w bliskiej odległości od innych wiodących miast regionu, tj. Legnicy, Jeleniej Góry, Wałbrzycha czy Wrocławia, do którego mieszkańcy Jawora mają zaledwie 70 km. Również relatywnie niewielka odległość dzieli powiat od granic czeskiej i niemieckiej, a przez powiat przebiega autostrada A4 oraz dwie drogi krajowe, tj. droga nr 3 i nr 5, krzyżujące się na terenie powiatu. A w najbliższym czasie rozpocznie się budowa S3. Przez teren powiatu przechodzi także magistrala kolejowa łącząca m.in. Jaworzynę Śląską z Legnicą. Ponadto, władze powiatu jaworskiego jako jeden z priorytetów wyznaczyły sobie poprawę jakości dróg powiatowych i konsekwentnie od 8 już lat są one remontowane i przebudowywane na terenie każdej z gmin. W ostatnich latach, na infrastrukturę drogową wydaliśmy ponad 35 mln zł, z czego aż 27 mln to środki zewnętrzne. Dzięki temu widocznie poprawia się stan dróg, a także bezpieczeństwo i estetyka w różnych częściach powiatu.
 

Wymieńmy najważniejsze zadania stojące przed powiatem w najbliższych czterech latach.
W najbliższym okresie chcemy kontynuować to, co robiliśmy dotychczas, czyli podejmować wysiłki w celu realizacji potrzebnych inwestycji przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. Rozpoczynająca się nowa perspektywa finansowa UE stwarza ku temu duże możliwości, a my aktywnie przygotowujemy się do aplikowania o te środki, m.in. opracowaliśmy już Strategię Rozwoju Powiatu na lata 2014-2020 i przeprowadziliśmy wiele spotkań dotyczących współpracy z innymi samorządami, gdyż mamy nadzieję, że projekty partnerskie będą wyżej oceniane. Mamy również partnerów po stronie czeskiej, z którymi zamierzamy realizować kolejne działania transgraniczne. Planujemy ponadto wspierać nasze jednostki organizacyjne, które mają przełożenie na ważne aspekty społeczne, tj. pomoc społeczna, bezrobocie, edukacja.
Z najważniejszych zadań, które stawia sobie zarząd powiatu, mogę wymienić choćby budowę ścieżek rowerowych, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, modernizację i doposażenie obiektów edukacyjnych i turystycznych oraz remonty kolejnych dróg powiatowych.