Profilowane kształcenie wyższe od wielu lat jest jednym z głównych działań łączących świat nauki i biznesu. Jego podstawowym celem jest stworzenie takich programów nauczania, staży i praktyk oraz szkoleń, by w jak największym stopniu stały się one bazą do przygotowania przyszłej kadry pracowników dla poszczególnych branż.

HP Global Business Center niemal od początku swojej działalności na polskim rynku usług dla biznesu, należy do grona aktywnych pracodawców, angażujących się w kształcenie studentów, którzy po ukończeniu edukacji, a nawet jeszcze w czasie jej trwania, zasilają szeregi pracowników tego sektora.

- Od wielu lat staramy się dzielić naszą wiedzą z przyszłymi pracownikami sektora outsourcingowego oraz przygotowującymi ich uczelniami.

Działania podejmowane na rzecz młodych osób, które mają wpływ na swoje wykształcenie, a co za tym idzie kształt przyszłej ścieżki kariery jest jednym z naszych działań priorytetowych. Jako firma funkcjonująca w branży niemal od początku jej istnienia i posiadająca spory bagaż doświadczeń, możemy przekazać młodym ludziom, nie tylko podstawowe informacje dotyczące specyfiki pracy w sektorze, ale również szereg wskazówek związanych między innymi z odpowiednim przygotowaniem do wejścia na rynek pracy, umiejętnościami poszukiwanymi przez pracodawców działających w branży czy wskazać przyszłościowe obszary rozwoju usług dla biznesu – powiedziała Agnieszka Orłowska, Prezes HP Global Business Center.

Wiedza w praktycznym wydaniu

HP Global Business Center prowadzi kilka projektów edukacyjnych skierowanych do studentów. Cześć z nich jest realizowana samodzielnie przez organizację, część zaś jest wynikiem współpracy nawiązanej z uczelniami wyższymi.

Do samodzielnych projektów edukacyjnych należą na przykład HP Academy – coroczny cykl szkoleń i warsztatów przygotowanych z myślą o studentach wrocławskich uczelni wyższych, prowadzonych przez pracowników oraz projekt szkoleniowy dedykowany grupie najlepszych słuchaczy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w ramach programu „Najlepsi z Najlepszych”.

HP Global Business Center jest współorganizatorem kierunku studiów „Lingwistyka dla Biznesu” na Uniwersytecie Łódzkim, który jest unikalnym połączeniem przedmiotów lingwistycznych z praktyczną wiedzą biznesową. Dodatkowo od 2013 roku firma współtworzy innowacyjny kierunek studiów podyplomowych na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym „Finanse i rachunkowość w centrach finansowych”. Oba kierunki dają biorącym w nich udział słuchaczom możliwość uzyskania praktycznej wiedzy niezbędnej w codziennej pracy w centrach usług biznesowych, a także odbywania zajęć z osobami od lat związanymi z sektorem i posiadającymi ogromną wiedzę i doświadczenie w tym obszarze.

Firma zaangażowana jest we współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach projektu „Kuźnia Kadr”. Jego głównym celem jest dostosowanie oferty kształcenia tak, by przygotowywała ona studentów i absolwentów do aktualnych oczekiwań rynku pracy. Cele te realizowane są między innymi poprzez organizację staży i praktyk dla studentów uczelni w ramach kooperacji z firmami z różnych branż. Tylko w 2014 roku poprzez projekt „Kuźnia Kadr” staże w poszczególnych jednostkach HP Global Business odbyło w sumie niemal 140 studentów.

Podobny projekt stażowy prowadzony jest również wraz z Uniwersytetem Wrocławskim. Kierowany jest on do studentów wydziału matematycznego, którzy poprzez Biuro Karier zgłaszają chęć swojego uczestnictwa i w przypadku zadeklarowanego zapotrzebowania ze strony osób nadzorujących poszczególne działy w HP GBC i po pozytywnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, rozpoczynają płatny staż w strukturach firmy.

Docenione zaangażowanie

Działania HP Global Business Center w dziedzinie edukacji studentów zostało wielokrotnie docenione przez uczelnie i organizacje, z którymi współpracuje firma. Tylko w 2014 roku została ona uhonorowana między innymi „Płomieniem Kuźni Kadr” za najlepszy staż zorganizowany przez przedsiębiorstwa z branży: finanse, HR i pokrewne oraz specjalnym wyróżnieniem za zaangażowanie w działania na rzecz edukacji studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

Wszystkie działania prowadzone przez HP Global Business Center na rzecz studentów będą kontynuowane również w 2015 roku. Firma zamierza również realizować działalność edukacyjną na rzecz seniorów, dla których już w 2014 roku rozpoczęła szkolenia skoncentrowane na tematyce wykorzystywania nowoczesnych technologii w codziennym życiu. W ten sposób stara się pomóc osobom dojrzałym  w oswojeniu się z użytkowaniem komputera, bezpiecznym poruszaniu się w Internecie i wykorzystywaniu tych umiejętności w praktyce.

Informacje o HP Global Business Center 
HP Global Business Center jest częścią amerykańskiego koncernu Hewlett-Packard.
Obecnie w Polsce funkcjonują dwa oddziały HP GBC − we Wrocławiu od 2005 roku oraz w Łodzi od 2012 roku, które zajmują dziś jedną z wiodących pozycji w globalnej strukturze koncernu.
Firma HP GBC specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych usług dla biznesu z zakresu finansów i księgowości, HR, sprzedaży i marketingu, przetwarzania danych i dostarczania informacji oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Świadczy usługi dla klienta wewnętrznego, czyli koncernu HP w zakresie usług wspólnych, w tym centrów doskonałości oraz dla zewnętrznych klientów firmy (BPS - Business Process Services). HP GBC jest jednym z członków założycieli ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych), organizacji branżowej reprezentującej w Polsce sektor SSC/BPO. W swych ośrodkach we Wrocławiu i w Łodzi zatrudnia obecnie kilka tysięcy osób.

Koncern HP tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie ludzi, biznes, instytucje rządowe i społeczeństwo. Jako największa na świecie firma technologiczna, HP dostarcza szerokie portfolio produktów, obejmujące urządzenia drukujące, komputery osobiste, a także oprogramowanie, usługi i infrastrukturę informatyczną, które umożliwiają przedsiębiorstwom i instytucjom rozwiązywanie ich problemów. Więcej informacji na temat HP można znaleźć pod adresem www.hp.com.