Rozmowa ze starostą powiatu oleśnickiego Wojciechem Kocińskim

Jakie są największe atuty powiatu?
Myślę, że jednym z największych jest nasze położenie. Niecałe 30 km od stolicy Dolnego Śląska jest wielkim atutem i udogodnieniem, to odległość do pokonania w zaledwie 25 minut samochodem. Zapewnia działającym tu przedsiębiorstwom dostęp do dużego rynku zbytu, a mieszkańcom powiatu dostęp do rynku pracy i ośrodków edukacyjnych. Bliskość Wrocławia sprawia, że na terenie miasta Oleśnicy, jak i gminy Oleśnica jest wiele atrakcyjnych działek pod budownictwo jednorodzinne.

Posiadamy także sieć znakomicie doposażonych szkół ponadgimnazjalnych, oferujących uczniom naukę w wielu poszukiwanych na rynku pracy zawodach. Nasze szkoły współpracują z wrocławskimi uczelniami wyższymi, przygotowując uczniów do podjęcia kolejnych kroków edukacyjnych. Tym, co wyróżnia powiat oleśnicki na tle innych powiatów, to także atrakcje przyrodnicze, liczne zabytki i nieskażona przyroda. Mamy nie tylko Arboretum Leśne pod Stradomią Dolną, ale także liczne pomniki przyrody. Na miłośników turystyki rowerowej czekają malownicze trasy, z których najatrakcyjniejszą i najdłuższą jest Wielka Powiatowa licząca 140 km.
 

Jak wygląda infrastruktura komunikacyjna?
Najważniejszym szlakiem komunikacyjnym powiatu jest przebiegająca przez nasz teren droga ekspresowa S8. Dynamicznie przebudowywane są także drogi powiatowe. Wykonanych zostało kilkadziesiąt inwestycji drogowych we wszystkich miastach i gminach na terenie powiatu, poprawiających bezpieczeństwo użytkowników. Powstały m.in. nowe chodniki i zatoki parkingowe. Od trzech lat trwają także rozmowy na temat przywrócenia ruchu pociągów na linii 181, na odcinku Oleśnica-Kępno. Ponowne otwarcie miałoby bardzo pozytywny wpływ na rozwój naszego regionu i przyniosłoby wiele korzyści, m.in. od zmniejszenia natężenia ruchu na głównych arteriach komunikacyjnych, poprzez rozszerzenie się rynku pracy czy łatwiejszy dostęp do ośrodków akademickich.

Jakich dużych inwestorów udało się przyciągnąć do powiatu?
Na terenie naszego powiatu działają firmy z udziałem kapitału zagranicznego: GKN Driveline Sp. z o.o. – producent przegubów do samochodów, Kerry Polska – największy i najnowocześniejszy producent dodatków żywnościowych oraz firma Anis Sp. z o.o. – specjalizująca się w produkcji opakowań z folii.
Powiat oleśnicki słynie w całym kraju z przemysłu drzewno-meblarskiego, który dominuje na terenie całej gminy Twardogóra. Już od 30 lat  działa tutaj słynna w kraju i za granicą Fabryka Mebli „Bodzio” z Goszcza. Swoją siedzibę w powiecie ma również Osadkowski SA– firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze rolnictwa.
Co możemy zaliczyć do najważniejszych zadań stojących przed powiatem w najbliższych czterech latach?
Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania Strategii Powiatu Oleśnickiego, która określi nasze cele i priorytety w perspektywie najbliższych lat.
Zadaniem, które jest dla nas kluczowe, to szpital. Będziemy dążyć do rozszerzenia oferty usług medycznych, jak również do zagwarantowania świadczenia odpowiedniego poziomu usług zdrowotnych, przy wykorzystaniu alternatywnych źródeł dofinansowania na modernizację, infrastrukturę i remonty. Samorząd powiatowy zintensyfikuje również swoje działania w obszarze edukacji oraz nowych metod kształcenia. Zamierzamy kontynuować projekt modernizacji i rozwoju oferty ośrodków kształcenia zawodowego oraz ustawicznego, dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb gospodarczych rynku pracy oraz stwarzać uczniom odpowiednie warunki dla indywidualnego rozwoju. To, co będzie dla nas także bardzo ważne, to dalsze inwestycje w obszarze infrastruktury, związanej z opieką społeczną, w szczególności likwidacja barier architektonicznych, a także dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełno-sprawnych. Będziemy kontynuować modernizację dróg powiatowych i chodników, a szczególny nacisk położymy na remont dróg i wiaduktów.
 

Na jakie cele będą przede wszystkim pozyskiwane środki unijne?
Oczywiście, głównie na poprawę stanu naszej infrastruktury drogowej. To jest prawdziwa studnia bez dna. Ponadto będziemy pozyskiwać środki na doposażenie bazy edukacyjnej, na wyrównywanie szans edukacyjnych  dzieci i młodzieży i na likwidację barier architektonicznych osobom niepełnosprawnym. Wsparcie unijne pomoże nam także w aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz w rozszerzeniu obszaru działania e-Urzędu, poprzez modernizację istniejącej infrastruktury. Poza tym zamierzamy także sięgnąć po możliwości płynące z sektora prywatnego w ramach projektów partnerstwa publiczno-prywatnego oraz m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.